Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล > DIGI SM-100B
 
DIGI SM-100B
DIGI SM-100B
DIGI SM-100B
Code :
1857000000001
Product :
DIGI SM-100B
แบรนด์ :
DIGI
รุ่น :
SM-100B
รายละเอียด :

เครื่องชั่งน้ำหนัก ( Weighing Scale ) 


เครื่องชั่งน้ำหนัก DIGI SM-100Bเครื่องชั่งน้ำหนัก DIGI SM-100 B

รูปแบบเครื่องชั่ง Bench Type (ไม่มีเสา ) 
• เหมาะสำหรับการวางบน shelf สูง
• รองรับการชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 15 กก และ สามารถหักค่าภาชนะได้มากสุด 5.998 กก
• อ่านค่าความละเอียด 6 กก = 2 กรัม / 15 กก = 5 กรัม
• ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน
• สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาดสูงสุด 60x220 มม
• สามารถพิมพ์ ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ
• มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ
• สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล
• สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006
• ขนาดเครื่องทั่วไป 386W x 416D x 128H, น้ำหนักโดยรวม 9.9 กก
• รองรับการใช้งานที่มีความชื้นตั้งแต่ 15% ถึง 85%
• สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา
• สินค้าผ่านการตรวจลงทะเบียน จาก หน่วยงาน กอง ชั่ง ตวง วัด
• สินค้ารับประกัน 1 ปี ส่งเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการ
• อุปกรณ์มาตรฐาน กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 56x50มม 
• โปรแกรม และ คู่มือการใช้งานทั่วไปค่าอบรม   ซอฟแวร์ & ฮาร์ดแวร์ 3500 บาท  / day
Price Ex Vat :
25,900.00 บาท