Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล > DIGI SM-100EV
 
DIGI SM-100EV
DIGI SM-100EV
DIGI SM-100EV
Code :
1857000000004
Product :
DIGI SM-100EV
แบรนด์ :
DIGI
รุ่น :
SM-100EV
รายละเอียด :

เครื่องชั่งน้ำหนัก ( Weighing Scale )  เครื่องชั่งน้ำหนัก ( Weighing Scale )  DIGI SM-100EV


เครื่องชั่งน้ำหนัก ( Weighing Scale )  DIGI SM-100 EV

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบมีเสา พิมพ์ สติกเกอร์ได้

รูปแบบเครื่องชั่ง :

• Pole Type(มีเสาแสดงข้อมูล)เหมาะสำหรับการวางบน shelf ทั่วไป
• รองรับการชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 15 กก และ สามารถหักค่าภาชนะได้มากสุด 5.998 กก
• อ่านค่าความละเอียด 6 กก = 2 กรัม / 15 กก = 5 กรัม
• ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน
• สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาดสูงสุด 60x220 มม
• สามารถพิมพ์ ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ
• มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ
• สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล
• สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006
• ขนาดเครื่องทั่วไป 386W x 416D x 550H, น้ำหนักโดยรวม 11.1 กก
• รองรับการใช้งานที่มีความชื้นตั้งแต่ 15% ถึง 85%
• สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา
• สินค้าผ่านการตรวจลงทะเบียน จาก หน่วยงาน กอง ชั่ง ตวง วัด
• สินค้ารับประกัน 1 ปี ส่งเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการค่าอบรม   ซอฟแวร์ & ฮาร์ดแวร์ 3500 บาท  / day
Price Ex Vat :
35,900.00 บาท