Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมขายจิวเวลรี่
 
โปรแกรมขายจิวเวลรี่
โปรแกรมขายจิวเวลรี่
โปรแกรมขายจิวเวลรี่
Code :
1858000000012
Product :
โปรแกรมขายจิวเวลรี่
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :

หน้าทะบียนสินค้า
หน้าทะบียนสินค้า
หน้าบันทึกส่วนประกอบวัตถุดิบ
บันทึกส่วนประกอบวัตถุดิบ
หน้าใบออกใบเสร็จรับเงิน
หน้าใบออกใบเสร็จรับเงิน
หน้าใบยืมสินค้า
หน้าใบยืมสินค้า
หน้าใบส่งซ่อมสินค้า
หน้าใบส่งซ่อมสินค้า
หน้าใบรับสินค้าเข้าคลัง
หน้าใบรับสินค้าเข้าคลัง
หน้าพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด
หน้าพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด
หน้าทะเบียนลูกค้า
หน้าทะเบียนลูกค้า
หน้าพิมพ์บัตรปรับประกันสินค้า
พิมพ์บัตรปรับประกันสินค้า


ตัวอย่างใบเสร็จ
ตัวอย่างใบเสร็จ
ตัวอย่างใบ Catalog
ตัวอย่างใบ Catalog
บัตรรับประกันสินค้า
บัตรรับประกันสินค้า
รายงานทะเบียนสินค้า
รายงานทะเบียนสินค้า
รายงานสรุปยอดขายตามรหัสสินค้า
ยอดขายตามรหัสสินค้า
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
ยอดขายแยกตามพนักงาน
รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง
รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง
รายงานสรุปการเพิ่มสินค้า
รายงานสรุปการเพิ่มสินค้า
รายงานทะเบียนสินค้าแยกตามประเภท
ทะเบียนสินค้าแยกตามประเภท


โปรแกรมขายจิวเวลรี่ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ
       เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านจิวเวลรี่ สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดย คนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็น กันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงาน ระบบขายหน้าร้านเกี่ยวกับสินค้า จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดปัญหา การผิดพลาดของการ ทำงานในการขายสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการขายสินค้าด้วย ดูสวยงามเป็น ระเบียบ ยกระดับร้านค้าให้ทันต่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในยุค IT ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และ สามารถนำ โปรแกรมนี้ไปใช้ในงานแสดง สินค้า โปรแกรม นี้เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ ที่ขายสินค้า จิวเวลรี่ & เครื่องประดับ


คุณสมบัติโปรแกรมขายจิวเวลรี่ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ

@    มีระบบบันทึก/แก้ไข/เพิ่มเติม ได้ไม่จำกัด สำหรับทะเบียนสินค้าสำเร็จรูป / ทะเบียนโลหะ / ทะเบียนเพชร พลอย / ทะเบียนส่วนประกอบอื่นๆ / ประเภทสินค้า / ทะเบียนสี / ทะเบียนขนาด / ยี่ห้อ / SET / ค่าแรง / พนักงาน / ลูกค้า / Supplier / สาชา / หน่วยนับ ฯลฯ
@    สามารถทำการตั้งค่ารหัสโค้ดลับของราคาต้นทุนสินค้าได้ เช่นเลข 1 แทนด้วยตัวอักษร B เลข 2 แทนด้วยตัวอักษร G เป็นต้น โดยตัวเลข 0 สามารถตั้งค่าตัวหนังสือในการ Random ได้มากกว่า 1 ตัวอักษร
@    มีระบบหน้าจอ Presentation Jewelry (โชว์สินค้าที่ขาย) สำหรับพนักงานไว้ดูเพื่อนำเสนอลูกค้าได้ ( ต้นทุนสินค้าที่ โชว์จะเป็นรหัสลับ )
@    สามารถทำการตั้งชื่อคลังสินค้า หรือชื่อสาขาได้ถึง 40 ชื่อ
@    ทะเบียนสินค้าสำเร็จรูปสามารถบันทึกรูปตัวเรือนก่อนทำการผลิต และรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ถึง 5 รูป
@    สามารถกำหนดรูปแบบการขายของสินค้าแต่ละรายการได้ว่า สินค้าชิ้นไหนต้องการขายเป็นชิ้น หรือขายตามน้ำหนัก
@    หน้าจอ Presentation Jewelry (โชว์สินค้าที่ขาย) มีระบบสามารถเลือกดูสินค้าที่เป็นแบบเดียวกัน หรือเข้า SET กันเป็นชุดได้
@    มีระบบบันทึกรายละเอียดส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆ ทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการผลิต เป็นสินค้าสำเร็จรูปได้ เช่น ใช้ทองกี่กรัม, เพชรกี่กะรัต เป็นต้น
@    สามารถบันทึกรหัสสินค้าของ Supplier ได้ เพื่อทำการอ้างอิงเวลาทำการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม
@    มีระบบเก็บสินค้าในคลังได้ถึง 40 คลัง / มีระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าของแต่ละคลังได้ เพื่อสะดวกในการขายสินค้า
@    ทะเบียนลูกค้า สามารถระบุวันเกิด / วันสมรส และประวัติการซื้อของลูกค้าได้ และมีระบบสั่งพิมพ์รายละเอียดลูกค้า เพื่อส่งจดหมายได้
@    มีระบบการออกบิลขายสินค้าได้ และสามารถ Export บิลออกมาเป็น Excel ได้
@    มีระบบออกใบสั่งจอง / สั่งซื้อสินค้า หรือสั่งผลิตสินค้าได้ และสามารถสั่งพิมพ์ใบ Order List ออกมา
@    การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ สามารถใส่หมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการ หรือหมายเหตุท้ายบิลได้
@    การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ สามารถให้ส่วนลดแบบเปอร์เซนต์ หรือส่วนลดเงินบาทได้ทั้งสินค้าแต่ละรายการ และท้ายบิลได้
@    สามารถเลือกประเภทการขายได้ว่าจะขายตามชิ้น หรือขายตามน้ำหนัก ( แยกเป็นเงินบาท และ US DOLLAR )
@    มีระบบตัดสต๊อคสินค้าสำเร็จรูป ในรูปแบบที่เป็นจำนวนชิ้นและน้ำหนัก (กรัม) โดยโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อค ทันทีที่ทำการขายสินค้า
@    มีระบบจัดทำ Quotation / Proforma Invoice / Invoice ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม
@    มีระบบปรับปรุงยอดสต๊อคสินค้าเพิ่ม-ลด / ระบบใบยืมสินค้า / ระบบใบส่งซ่อมสินค้า
@    มีระบบรับสินค้าเข้าคลังสินค้า โดยสินค้าที่ทำการรับเข้าจะทำการเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบป้อนข้อมูลรับสินค้าที่ซื้อเข้าสต๊อคต่างๆได้
@    มีระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์รายละเอียดของสินค้า พร้อมแท่งบาร์โค๊ดติดที่ตัวสินค้า เพื่อความรวดเร็วในขายสินค้า
@    มีระบบจัดทำ ใบรับประกันสินค้า ( WARRANRY ) และ จัดทำ CATALOG เพื่อนำเสนอลูกค้า ( ต้นทุนสินค้าที่โชว์จะ เป็นรหัสลับ )
@    มีระบบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้
@    สามารถออกใบส่งซ่อมสินค้า ที่เกิดความเสีหาย หรือชำรุด พร้อมทั้งสามารถตั้งราคาค่าซ่อมได้
@    มีระบบตั้งค่าเลขที่เอกสาร สำหรับเลขที่เอกสารต่างๆได้
@    มีระบบแก้ไข ปรับปรุง แบบฟอร์มต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
@    มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น รายงานยอดขายแยกตามกลุ่มลูกค้า / รายงานยอดขายแยกตาม พนักงานขาย / รายงานกำไรแยกตามลูกค้า / รายงานลูกค้าที่ครบกำหนดการชำระเงิน / รายงานวันเกิดของลูกค้าแยก ตามช่วงเวลา / รายงานยอดซื้อสินค้า / รายงานสินค้าคงเหลือ / รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ / รายงานยอดลด-เพิ่มสินค้า / รายงานประวัติการซื้อ – ขายสินค้า / รายงานทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนสินค้า / วัตถุดิบ / ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ขาย และรายงานต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ เป็นต้น
@    มีระบบคำนวณ Exchange Rate ได้แบบอัตโนมัติ และรองรับกับสกุลเงินตราต่างประเทศได้ เช่น BAHT, US DOLLAR
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับให้สิทธิ์ในการเข้าใช้โปรแกรม ( ระบบ PASSWORD )
@    มีระบบตั้งค่าบริษัท / ระบบตั้งค่าแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเองมีระบบ บำรุงรักษา / ซ่อมแซมข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
@    มีระบบบำรุงรักษา / ซ่อมแซมข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
@    สามารถรองรับกับอุปกรณ์ POS ได้ทุกชนิด เช่น Scanner , Printer , Barcode Sticker Printer
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย  ให้สิทธิ์ในการใช้โปรแกรม ( Password ) เพื่อป้องกันผู้อื่นใช้งาน  โดยไม่ได้รับอนุญาติ
@    มีระบบสำรองข้อมูล ( Back Up ) ที่ใช้งานง่าย / มีประสิทธิภาพ  และ  โปรแกรมสามารถรองรับกับฐานข้อมูล ที่มีปริมาณมากได้
@    รองรับกับการใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ  Multi – User
@     สามารถทำงานบนระบบ LAN  ได้ในรูปของ  Client - Server
@    มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวเอง  ช่วยให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ และ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)

ลำดับรายชื่อลูกค้าสถานที่ตั้ง
1RUBY & PEBBLE  JEWELRYห้างสรรพสินค้า นารายณ์ภัณฑ์
2บจก. ซุยฮั้วซินดิเคทลาดพร้าว  71  กรุงเทพฯ
3SOUTH  COMPACT  CO.,LTD.กรุงเทพฯ
4บจก. บอดี้ แอนด์ บาร์ท สปิริทพระโขนง  กรุงเทพฯ
5บริษัท ซาล๊อฟตี้ จิวเวลรี่ จำกัดคลองสาน  กรุงเทพฯ
6บริษัท ลักษมี ไดอะ จูเวลส (ประเทศไทย) จำกัดบางยี่เรือ  กรุงเทพฯ
7บริษัท คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสี่พระยา  กรุงเทพฯ
8GEM PEACE by Chuchaiเอ็มโพเรี่ยม    กรุงเทพฯ
9GEM PEACE by ChuchaiPeninsula   กรุงเทพฯ
10JTK GEMใกล้ดิโอลด์สยาม  กรุงเทพฯ
11Planet Fashion Co., Ltdมีนบุรี  กรุงเทพฯ
12ALIZEE By Araneeห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน
13หจก. หทัยจิวเวลรี่ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ
14Dynasty Gold & Collectionsปทุมวัน   กรุงเทพฯ
15ห้างทองเยาวราช 9 หาดเฉวง  เกาะสมุย
16Aiyara Gemsพญาไท  กรุงเทพฯ
17Goldlip Limited Partnershipเฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพฯ
18Angelชั้นใต้ดินนารายณ์ภัณฑ์    กรุงเทพฯ
19Ausiris สาขา 1เจริญนคร  กรุงเทพฯ
20Ausiris สาขา 2วัดตึก  กรุงเทพฯ
21บริษัท บาเซล จำกัดจตุจักร  กรุงเทพฯ
22บริษัท บลูซัฟฟลาย แฟคตอรี่ จำกัดบางกรวย  นนทบุรี
23ห้างทองสัมพันธ์ (สัมพันธ์จิวเวลรี่)อ.เมือง  จ.จันทบุรี
24บริษัท ซีอาร์ที จิวเวลรี่ ซัฟฟลาย จำกัดทุ่งครุ   กรุงเทพฯ
25บริษัท เฉลิมพล จำกัดอ่อนนุช   กรุงเทพฯ
26TATONG JEWELRY CO., LTDสวนหลวง    กรุงเทพฯ
27บริษัท อเมซ ไอเดียส์ เนีย ทองหล่อ จำกัดสุขุมวิท55     กรุงเทพฯ
28ห้างเพชรทองอรนุชตราดาวอ.เมือง  จ.อุดรธานี
29บริษัท ซาจญา เทรดดิ้ง จำกัดพระราม2  กรุงเทพฯ
30ห้างทอง ทองเจริญอ.เมือง  จ.จันทบุรี
31THAI CITIGEMS GROUP CO.,LTD.กรุงเทพฯ
32EMPEROR DIAMONDธนบุรี  กรุงเทพฯ
33บริษัท ท๊อปออนาเมนท์ จำกัด (SIAM BLUE T)ทุ่งครุ   กรุงเทพฯ
34หจก.ราพันดาส(อินเตอร์เนชั่นแนล)ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
35ร้านทองพรอนันท์อ.เมือง  จ.ชลบุรี
36BLUE TOFEEคลองเตย  กรุงเทพฯ
37LACAROSEบางคอแหลม  กรุงเทพฯ
38บริษัท ดีเซ้นท์ จิวเวลรี่(ไทย) จำกัดตึก JEWELRY TRADE CENTER  บางรัก  กรุงเทพฯ
39บริษัท แพน-ไซแอมมีส เย็มส์ จำกัดดุสิต  กรุงเทพฯ
40ไตรรัตน์ จิวเวลรี่อ.เมือง จ.เชียงใหม่
41สุพร เจมส์  /  บริษัท มงคลครีเอทีฟ จำกัดTHE MALL  รามคำแหง   กรุงเทพฯ
42ร้านริชมอนด์ จิวเวลรี่ประตูน้ำเซ็นเตอร์  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
43บริษัท เอส.พี.ซิลเวอร์ จำกัดสาขาบางรัก  และสาขาบางบอน กรุงเทพฯ
44ไดมอนด์ เทียร่าคลองสาน  กรุงเทพฯ
45บริษัท ภูเก็ตไข่มุก จำกัดอ.เมือง จ.ภูเก็ต
46บริษัท โกลเด้น เอ็ม จำกัดเขตบางรัก กรุงเทพฯ
47Miss Diamondอาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ห้อง2B55 ชั้น2 กรุงเทพฯ
48Ocean Artวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
49D.GEMS Interional co.,Ltdเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
50VENUS GEMSแขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
51ร้านเพชรซุยฮั้วสัมพันธวงค์ กรุงเทพฯ(สะพานเหล็ก)
52บริษัท เพรตตี้โกลด์แอนด์ไดมอนด์ จำกัดอ.เมือง จ.นครสวรรค์
53บริษํท โซโลน่า จำกัดอ.แม่สาย จ.เชียงราย
54บริษัท บีจูส์ เดอ วี จำกัดแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
55บริษัท เพชรการัต (นายเอี๋ยว) จำกัดสยามพารากอน ชั้น M ห้อง 29 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
56ห้างเพชรทอง เอ็งน่ำเฮง เซ็นทรัลพล่า อุดรอ.เมือง จ.อุดรธานี
57ร้านจิ้งเต็กโล้งเขตพระนคร กรุงเทพฯ 
58ร้าน Blue Boon Jewelry ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 1
59ร้าน GLAMOR อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
60บอส-เน็ต( คุณทรงฉัตร สินธุนาวา )อ.เมือง จ.นนทบุรี
61บริษัท แฟรงค์ วอท์ช บูติค จำกัดเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
62ร้าน CA GEMSเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ
63ร้าน Tierraประตูน้ำเซ็นเตอร์  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
64บริษัท คารามานเทรดดิ้ง จำกัดเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
65ห้างอัญมณี สี่คุณหมออ.เมือง จ.พิษณุโลก
66เฟริสท์ ซิลเวอร์ สเตชั่นพระนคร กรุงเทพฯ
67ร้าน Sandro เขตบางรัก กรุงเทพฯ
68บริษัท แองเจเซย์ ( ประทศไทย ) จำกัดอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
69ห้างเพชรทองศรีสวัสดิ์อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
70ร้านศรีสุมล จิวเวลรี่อ.เมือง จ.ภูเก็ต
71ร้านปรานอมเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่อ.เมือง  จ.จันทบุรี
72ร้าน Rich Gems ( ขอนแก่น )อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
73บริษัท ไบระก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
74ร้าน ชาร์เม่ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
75ร้านต้นสักจิวเวลรี่เซ็นเตอร์ ( พัทยา )เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
76ร้านแน่งน้อย จิวเวลรี่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
77ร้าน LOVELY GEMSอ.เมือง  จ.จันทบุรี
78บริษัท อรวรรณ คอลเลคชั่น จำกัดซ.ลาดพร้าววังหิน 57 กรุงเทพฯ
79บริษัท มิลเลนเนียม ไดมอนด์ ครีเอชั่น จำกัดเขตสาธร กรุงเทพฯ
80ร้านเพชรเกรียงไกรเขตพระนคร กรุงเทพฯ 
81ร้านเพชรแสงประทีปแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
82ร้านเพชรรัตน์อ.เมือง จ.นครราชสีมา
83ร้านเพชรพลอยปุตรีอ.เมือง จ.นราธิวาส
84บริษัท ยูนิเวอร์แซล ครีเอชั่น จำกัดอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
85ร้าน K&NGEMSอ.เมือง  จ.จันทบุรี
86Phoenix Jewelryห้างสรรพสินค้า JJ MALL  กรุงเทพฯ
87ร้านเพชรจิรภาเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
88แวววาวจิวเวลรี่อ.เมือง  จ.จันทบุรี
89ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกังเขตราชเทีวี กรุงเทพฯ
90บริษัท เปมนีย์ จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
91บริษัท อาคารต้นสัก จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯ
92ร้านเพชรภูวฤทธิ์เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
93บจก.อภินันท์รุ่งเรืองห้างเพชรทองโต๊ะกังมาบุญครองเขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ
94ร้าน BEST JEMSอ.เมือง จ.สระบุรี
95ห้างเพชรทองสัมพันธ์ 2 (ตลาดน้ำพุ )อ.เมือง  จ.จันทบุรี
96LUXURY GOLD & JEWELRY CO.LTDเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
97ร้าน อัญมณีอ.เมือง จ.พัทลุง
98Kongka Jewelry  ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ
99EDDY JEWELRYเขตพระนคร กรุงเทพฯ 
100คุณเบญญภา โยธาณิชกุลอ.เมืองตาก จ.ตาก
101ภาราสุ เจมส์อ.หางดง จ.เชียงใหม่
102คุณปราณิสรา ประสิทธิเขตคลองเตย  กรุงเทพฯ
103คุณมณทิรา ชีววัฒนาพงค์  ( Amorini )อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
104บริษัท โซเฟีย แอนด์คาเรน อินเตอร์ จำกัดสีลม บางรัก กรุงเทพฯ
105ร้านเลดี้  เจมส์อ.เมือง จ.ภูเก็ต
106ร้านเจตนาบายชุติมันต์จิวเวลรี่อ.เมือง  จ.จันทบุรี
107ร้าน GEMS ( 1991 )เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
108บริษัท ดอลฟิน ซิลเวอร์ จำกัดเขตจอมทอง กรุงเทพฯ
109ร้าน ว.แหวนเขตสัมพันธ์วงศ์  กรุงเทพฯ
110THE PARADIUM SQUAREเขตพญาไท กรุงเทพฯ 
111GEMS JINDAเขตพญาไท กรุงเทพฯ 
112ร้านศรุดาจิวเวลรี่หลักสี่พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพฯ
113ร้านสยาม ( siam ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
114บริษัท จิวเวล อาร์ท ( ไทยแลนด์ ) จำกัดเขตราชเทีวี กรุงเทพฯ
115ห้างทองเมืองทองอ.เมือง จ.กำแพงเพชร
116ร้านลีลาเจมส์เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
117ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองอุเทน ( ลูกชายแม่กิมกี่ ) อ.เมือง จ.มหาสารคาม
118Varie Gemsเขตดินแดง กรุงเทพฯ
119บริษัท เกอเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัดเขตดินแดง กรุงเทพฯ
120Gems Jinda      เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
121อ่าวนางจิวเวลรี่อ.เมือง จ.กระบี่
122บริษัท เอ็น.บี.วี ไนว์จีเวล จำกัดเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
123บริษัท เอส ดับบลิว เจมส์ จำกัดอ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
124TripleG Creation co.,ltdคลองสาน  กรุงเทพฯ
125ร้านศรัณรัตน์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
126ร้านวิชัยกลการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
127ร้าน Brill Jewelryเขตพระนคร กรุงเทพ
128บริษัท ไตรรัตน์ จิวเวลลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเขตประเวศ กรุงเทพ
129First Jewelryเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
130ห้างเพชรทองเยาวราช อ.เมือง จ สมุทรปราการ
131ร้านเพชรสุภตราเพชรแท้ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
132ห้างทองไทยเจริญอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
133บริษัท โฮป ไดมอนด์ จำกัดเขตบางบอน กรุงเทพ
134ร้านทองเยาวราชเขตบางกอกน้อย กรุงเทพ
135Rayma Silver  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
136ร้านนพรัตน์เจมส์ อ.เมือง เชียงใหม่
137ร้านชวนชมโกลด์อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
138P.S.Gemsเขตบางแค กรุงเทพ
139ร้านศูนย์เพชรพลอยรุ่งทรัพย์The mall บางกะปิ ชั้น G
140ร้านอ่างกะซะอ.เชกา จ.บึงกาฬ
141ร้าน Premium Gems เขตพระนคร กรุงเทพฯ
142ร้านโมโมเจมส์ เขตวังทองหลาง กทม.
143บริษัท แอน ซิลเวอร์ จำกัด เขตธนบุรี กรุงเทพ
144กลาสซี่จิวเวลรี่  เขตคลองสาน กรุงเทพ
145บี แอนด์ จี จิวเวลรี่อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
146มณีคีรีข์ดิโอสยาม ชั้น3 ห้อง G309
147ร้านศรีนคร จิวเวลรี่อ.เมือง จ.นครศีธรรมราช
148Real Gems3 RD Floor, PROMENADE ZONE
149ห้างทองไทยเจริญอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
150โซลิตจิวเวลรี่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
151ร้านเพชรคุณหลวงอ.เมือง จ.บุรีรัมย์
152ร้านเพชรดีโรจน์อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
153ร้านช่างต้อยอ.เมือง จ.เชียงใหม่
154ร้านวิรัชเจมส์เขตราชเทวี กรุงเทพ
155ร้านฟาริดา ยาใจเขตบางรัก กทม
156บริษัท จารุเจมส์ จำกัดอ.เมือง นครราชสีมา
157บริษัท พาราไดซ์จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอ.เมือง จ.ภูเก็ต
158พิมพ์ทองอ.บางละมุง จ.ชลบุรี
159TWIT CONSULTANTS Co.,Ltd.อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
160ร้านพลอยแกมเพชรอ.เมือง จ.พัทลุง
161บริษัท แคปปิตอลแมกซ์ จำกัดเขตพญาไท กรุงเทพ
162คุณสมปราถน์ ลิ่มดุลย์เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
163บริษัท ซินเนียน จำกัดเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
164แช็ทไอทีอ.สตึก จ.บุรีรัมย์
165ร้านไหมทองอ.เมือง จ.นนทบุรี
166Real Gemsเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น3 จิวเวลรี่มาร์ท โซน
167ร้านเวียงเจมส์อ.เมือง จ.ขอนแก่น
168ร้าน ซิลเวอร์ บีจูกเขตบางรัก กรุงเทพ
169ร้าน ดิลาวีเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1
170บริษัท เอส.เอ็ม.ซิลเวอร์925 จำกัดเขตพระนคร กรุงเทพฯ
171ร้านน้ำเพชรอ.เมือง นครราชสีมา
172บริษัท ออบบลิค จำกัดเขตธนบุรี กรุงเทพ
173ร้านเพชรลดาอ.เมือง จ.ขอนแก่น
174บริษัท เพชรเจ้าพระยา (๕) จำกัดอาคารศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าชั้นที่1
175ร้าน Katemalaเขตจตุจักร กรุงเทพ
176Gemoriaเขตบางรัก กรุงเทพ
177ร้านทองแสนดีเขตปทุมวัน กรุงเทพ
178ร้านออร่า เจมส์เขตดินแดง กรุงเทพ
179หจก.เบล ไดมอน เอ็กเช้นจ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
180ร้านทอง ทองศรีสุวรรณ 4อ.เมือง จ.นครราชสีมา
181ร้าน ลูมินัสเขตวังทองหลาง กรุงเทพ
182ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวัน ครีเอชั่น จิวเวลรี่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Price Ex Vat :
18,000.00 บาท