Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมคลินิก
 
โปรแกรมคลินิก
โปรแกรมคลินิก
โปรแกรมคลินิก
Code :
1858000000003
Product :
โปรแกรมคลินิก
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
โปรแกรมคลินิก สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :

หน้าทะเบียนผู้ป่วย
หน้าทะเบียนผู้ป่วย
หน้าทะเบียนยา / เวชภัณฑ์
หน้าทะเบียนยา / เวชภัณฑ์
ห้องบัตร /การเงิน
ห้องบัตร /การเงิน
หน้าห้องตรวจ (แพทย์)
หน้าห้องตรวจ (แพทย์)
หน้าออกใบนัดแพทย์
หน้าออกใบนัดแพทย์
หน้าพิมพ์ฉลากยา
หน้าพิมพ์ฉลากยา
หน้าพิมพ์ใบรับรองแพทย์
หน้าพิมพ์ใบรับรองแพทย์
ระบบซื้อสินค้า / ค่าใช้จ่าย
ระบบซื้อสินค้า / ค่าใช้จ่าย
หน้าใบปรับปรุงจำนวนสินค้า
หน้าใบปรับปรุงจำนวนสินค้า


รายงานยอดขาย เรียงตามรหัส
รายงานยอดขาย เรียงตามรหัส
รายงานยอดขาย แบบสรุป
รายงานยอดขาย แบบสรุป
ประวัติการรักษา ย้อนหลัง
ประวัติการรักษา ย้อนหลัง
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานต้นทุนสินค้า
รายงานต้นทุนสินค้า
รายงาน DF ของแพทย์
รายงาน DF ของแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองสุขภาพ
ใบรับรองสุขภาพ
ใบสั่งยา
ใบสั่งยา

โปรแกรมคลินิก สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล  
       เป็นโปรแกรมบริหารงาน คลีนิคสำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนา โดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยีในราคา ที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถ ช่วยให้คุณบริหารงานคลีนิคได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยควบคุมการ ทำงานของแพทย์ พนักงานจ่ายยา และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับร้านขายยา คลินิก และ โรงพยาบาล และที่สำคัญ ข้อมูลทะเบียนยาต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ได้มาจาก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความถูกต้อง และสามารถช่วยแบ่งเบา การป้อนข้อมูลยาต่างๆ ภายในคลีนิค ของท่านได้คุณสมบัติโปรแกรมคลินิก สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล
@    มีระบบการออกบัตรผู้ป่วย / ใบนัดแพทย์ / ใบรับรองแพทย์ / ใบรับรองสุขภาพ ได้ตามแบบกระทรวงฯ
@    มีระบบ การสั่งพิมพ์ฉลากยา เพื่อปิดบนซองยาได้ ( แก้ไขได้ตามความต้องการ )
@    มีระบบการออกบิลชำระ ค่ารักษา / ค่ายา / ค่าอุปกรณ์การแพทย์
@    มีระบบการตัดสต๊อคยาทันที เมื่อมีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
@    มีระบบการตรวจสอบรายการการสั่งยาให้กับผู้ป่วยแต่ละท่านได้
@    มีระบบการเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
     - บอกถึงการรักษาครั้งล่าสุด ว่าได้รักษากับแพทย์รายใด
     - บอกถึงการรักษาครั้งล่าสุด ว่าได้ให้ยาชนิดใดไป
     - และสามารถเก็บประวัติย้อนหลังของผู้ป่วยได้
@    มีระบบการเก็บประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยได้
@    มีระบบการเก็บประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย สามารถออกบัตร ผู้ป่วยได้
@    สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบข้อมูล ผู้ป่วยได้
@    มีระบบการเก็บประวัติแพทย์ภายในคลีนิคหรือโรงพยาบาลได้
@    มีระบบการเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้จำหน่ายยา และ พนักงานได้
@    มีระบบการแจ้งเตือน ยา และอุปกรณ์ที่ใกล้หมดสต๊อคได้
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย และการให้สิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม และการแบ่งหน้าที่การทำงานของพนักงาน
@    มีระบบ ซื้อเข้า / จ่ายออก และ ปรับปรุงยอดสต๊อคยาได้
@    สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ Multi-user ( ระบบ LAN )
@    พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic , Visual Foxpro
@    มีระบบ ซ่อมแซมข้อมูล ได้ด้วยตัวเอง ( Reindex )
@    มีระบบ สำรองข้อมูล ที่ง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
@    มีระบบ แก้ไขรูปแบบใบเสร็จ / รายงานต่างๆ ได้ทั้งโปรแกรม
@    มีระบบ โอนย้ายข้อมูลจาก Version เก่าได้อย่างไม่ยุ่งยาก
@    รายงานสรุปยอดขายหรือยอดค่ารักษาในแต่ละวัน / เดือน / ปี
@    รายงานสรุปยอดผู้ป่วย ในแต่ละวัน / เดือน / ปี
@    รายงานการสั่งซื้อยาและอุปกรณ์ / รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
@    รายงานปรับปรุงยอดเพิ่ม / ลด แยกตามรหัส และ สาขาได้
@    รายงานสินค้าคงเหลือตามผู้จำหน่ายและรายงานสินค้าค้างสต๊อค
@    รายงานต้นทุน ยา / อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ( ต้นทุนสินค้า )
@    รายงานการเคลื่อนไหวสินค้าเข้า-ออก ในแต่ละวัน / เดือน / ปี
@    มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้เอง ทันใจผู้ใช้งาน
@    และรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน
 
*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)


No.
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
โปรแกรม
1
สถานเสริมความงาม แอล เอส ที สกินแคร์อาคารวานิช  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
2
โรงพยาบาลสัตว์ เพชรเกษมถนนเพชรเกษม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
3
พีระกุล  คลินิกถนนจรัลสนิทวงศ์ (ซังฮี้)   กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
4
คลินิกหมอ ฐิติถนนวิเศษ  อำเภอเมือง  จ. ภูเก็ตโปรแกรมคลินิก
5
คลินิกแพทย์ ลาดพร้าวถนนลาดพร้าว  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
6
คลินิกแพทย์ พระราม 2ถนนพระราม 2   กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
7
คลินิกแพทย์ หมอฐปนัทถนนเจริญรัฐ  จ.เลยโปรแกรมคลินิก
8
โรงพยาบาล จิตเวชเลยถนนเจริญรัฐ  จ.เลยโปรแกรมคลินิก
9
คลินิก ราชมรรคาถนนราชมรรคา จ.นครปฐมโปรแกรมคลินิก
10
คลินิก นายแพย์อุดมอ.พระแสง   จ. สุราษฎร์ธานีโปรแกรมคลินิก
11
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอ.ชะอำ  จ. เพชรบุรีโปรแกรมคลินิก
12
ประชารักษ์  คลินิกอ.บางพลี   จ.สมุทรปราการโปรแกรมคลินิก
13
ยอดจักษุ  คลินิกถ.เจริญนคร   กทม.โปรแกรมคลินิก
14
PROFILE  BEAUTY  CLINICพญาไท  กทม.โปรแกรมคลินิก
15
ไทย-มาเลย์  บอร์เดอร์  คลินิกอ.สะเดา   จ. สงขลาโปรแกรมคลินิก
16
โรงพยาบาล ภัทร – ธนบุรีอ.คลองหลวง  จ. ปทุมธานีโปรแกรมคลินิก
17
คลีนิคนายแพทย์ ยิ่งยศอ.เมือง  จ.ขอนแก่นโปรแกรมคลินิก
18
นันอา โพลีคลีนิคคลองสาน  กทม.โปรแกรมคลินิก
19
คลินิกหมอหนึ่งสัตวแพทย์ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
20
คัทลียา คลินิกบางนา กทม.โปรแกรมคลินิก
21
คลินิกสถานเสริมความงามหมอเสกสันต์อำนาจเจริญโปรแกรมคลินิก
22
คลินิก หมอศิริญญากรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
23
คลินิก จุไรรัตน์การแพทย์สมุทรสาครโปรแกรมคลินิก
24
คลินิกหมอเบญจวรรณปทุมธานีโปรแกรมคลินิก
25
ศูนย์ทันตกรรม  VR  DENTISTกรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
26
คลินิกเวชกรรมบางไผ่ ( ในเครือรพ.บางไผ่ )กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
27
คลินิกเวชกรรมบางไผ่ ( ในเครือรพ.บางไผ่ )กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
28
V.  CLINICกรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
29
สวัสดี คลินิกกรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
30
Global Medical Clinicกรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
31
หมอทิพาพร (คลินิกทันตกรรม)กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
32
คลินิก FIRST & FIRMบางปะอิน  จ.อยุธยาโปรแกรมคลินิก
33
บริษัท พิทักษ์ไต จำกัด ( ในเครือรพ.บางไผ่ )กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
34
CLEO CLINICบางแสน   จ.ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
35
คลินิกหมอรัชดาพรวังทองหลาง   กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
36
บริษัท เบียร์ไทย จำกัด  ( เบียร์ช้าง )อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชรโปรแกรมคลินิก
37
คลีนิกหมอซากีรีนอ.เมือง  จ.ปัตตานีโปรแกรมคลินิก
38
คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณกรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
39
คลินิกแพทย์อนุชาอ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมคลินิก
40
สถานเสริมความงาม  เดอร์มา เบลคลองเตย   กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
41
สถานเสริมความงาม รัตนชัย คลินิก เวชกรรมอ.เมือง  จ.จันทบุรีโปรแกรมคลินิก
42
โรงพยาบาลสัตว์ จุฬา ชุมนุมพล (ชุมพร)สำเหร่   กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
43
คลินิกนายแพทย์ณัฐพลอ.เมือง  จ.ขอนแก่นโปรแกรมคลินิก
44
คลินิคหมอดวงพรอ.เมือง  จ.ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
45
บริษัท อสมท จำกัดห้วยขวาง  กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
46
คลินิกนายแพทย์สุทธาทิพย์อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วโปรแกรมคลินิก
47
บริษัท สหนวภัค การแพทย์ แล็บ จำกัดคลองหนึ่ง  ปทุมธานีโปรแกรมคลินิก
48
คลินิคแพทย์ ไฟซอนอ.เมือง  จ.ยะลาโปรแกรมคลินิก
49
บริษัท ญาณิอร จำกัดอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโปรแกรมคลินิก
50
ณรงค์การแพทย์เขตสายไหม กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
51
แพทย์พงศธรอ.เมือง จ.กำแพงเพชรโปรแกรมคลินิก
52
มาลาวลี คลินิกลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
53
บริษัท เซนต์คาร์ลอส จำกัดอ.เมือง จ.ปทุมธานีโปรแกรมคลินิก
54
ร้าน จี อี เอ็นจิเนียริ่งอ.เมือง จ.สุรินทร์โปรแกรมคลินิก
55
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องวานิชที่ดินและเคหะ(จีรัง)ห้วยขวาง กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
56
คลิกนิก กิติพรการแพทย์อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครโปรแกรมคลินิก
57
บริษัท ชลบุรี คลีนิกโรคไต จำกัดอ.เมือง ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
58
โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดีอ.เมือง จ.ปทุมธานีโปรแกรมคลินิก
59
แอ็บโซลูท เฮลธ์ ขอนแก่นอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมคลินิก
60
บริษัท แอ็บโซลูท เวสเนส จำกัดเขตปทุมวัน กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
61
คลีนิกการแพทย์ณัฐพลอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมคลินิก
62
นายแพทย์วิวัฒน์ คีตมโนชญ์อ.เมือง จ.ภูเก็ตโปรแกรมคลินิก
63
คลีนิกแพทย์ตลาดเก่านาเกลืออ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
64
คลีนิกการแพทย์แผนไทย มงคลโอสถอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรโปรแกรมคลินิก
65
บริษัท ไมท์ตี้ เฮลท์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัดเขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
66
บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
67
นานาคลีนิกเวชกรรมเขตพระนคร กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
68
มาร์เวลลัส คลินิกอ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมคลินิก
69
มายแคร์ คลินิกเวชกรรมอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโปรแกรมคลินิก
70
เอกอุดมคลินิกเวชกรรมอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมคลินิก
71
เทพสุวรรณคลินิกเวชกรรมเขตมีนบุรี กรุงเทพโปรแกรมคลินิก
72
บริษัท อะพอลโล โกลบอล จำกัดเขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
73
บริษัท เอเชีย อินเตอร์ คลินิก จำกัดอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมคลินิก
74
บริษัท บางบอน โพลีคลินิก จำกัดเขตบางบอน กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
75
คลินิกอายุรกรรมแพทย์วีระพงษ์อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรโปรแกรมคลินิก
76
คลินิกแพทย์พูนศักดิ์อ.เมือง จ.นครปฐมโปรแกรมคลินิก
77
บริษัท อาร์เอสยู เมดิคัล รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโปรแกรมคลินิก
48
ธารารินคลินิกอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโปรแกรมคลินิก
79
โอเรียนทอลบิวตี้เขตบางเขน กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
80
คุณชาคริยา หลินเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯโปรแกรมคลินิก
81
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วิวัฒน์อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมคลินิก
Price Ex Vat :
12,000.00 บาท