Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
 
โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
Code :
1858000000006
Product :
โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
เสริมความงาม , สปา , ลดน้ำหนัก โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :


ทะเบียนสมาชิก
หน้ารับชำระค่างวด
หน้ารับชำระค่างวด
หน้าบันทึกสํญญา
หน้าบันทึกสํญญา
ลงเวลาเข้า-ออก การใช้บริการ
ลงเวลาเข้า-ออก การใช้บริการ
ทะเบียสินค้า - ค่าบริการ
ทะเบียสินค้า - ค่าบริการ
ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าโปรแกรม
ชำระเงินค่าสินค้า - บริการ
ชำระเงินค่าสินค้า - บริการ
ระบบซื้อสินค้า
ระบบซื้อสินค้า
ปรับปรุงลดยอดสินค้า
ปรับปรุงลดยอดสินค้า


หน้ารายงาน
หน้ารายงาน
รายงานรายได้ประจำวัน
รายงานรายได้ประจำวัน
รายงานสรุปรายได้ประจำวัน
รายงานสรุปรายได้ประจำวัน
รายงานการปรับเพิ่มสินค้า
รายงานการปรับเพิ่มสินค้า
รายงานการปรับลดสินค้า
รายงานการปรับลดสินค้า
รายงานใบสั่งซื้อสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า
ใบสั่งซื้อสินค้าแยกตามกลุ่ม
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานรายได้ แบบแจกแจง
รายงานรายได้ แบบแจกแจง
รายงานหมดอายุสมาชิก
รายงานหมดอายุสมาชิก


โปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม , สปา , ลดน้ำหนัก 
       ARISTO SKIN CLINIC เป็น Software ที่ช่วยคุณในการบริหารงานธุรกิจ สถานเสริมความงาม, ศูนย์สุขภาพ, โยคะ , คลินิกรักษาสิว ซึ่งทำให้คุณง่ายต่อการดำนินธุรกิจของคุณ รูปแบบการใช้งานที่ง่ายทำให้พนักงานทำงานได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้คุณสามารถทราบถึงข้อมูลที่ลูกค้ามาใช้บริการ ภายในฟิตเนส ได้แบบทันที ( Real Time ) โปรแกรมบริการงาน Fitness สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดยคนไทยเพื่อ เป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้เทคโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงานสถานเสริมความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ


คุณสมบัติโปรแกรมบริหารงานคลินิกเสริมความงาม , สปา , ลดน้ำหนัก

@    สามารถบันทึกสมาชิก และ ออกบัตรสมาชิกได้ทันทีจากหน้า Counter ในส่วนของพนักงานต้อนรับ โดยไม่จำกัด จำนวนของสมาชิก
@    สามารถบันทึก คอร์ส การใช้บริการของลูกค้าได้ ซึ่ง ลูกค้า 1 คนสามารถบันทึก คอร์ส ได้หลาย คอร์ส
@    ในการเข้าใช้บริการ สามารถบันทึก เวลาเข้าใช้บริการ ของ ลูกค้าได้ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการสามารถเลือกคอร์ส ที่ลูกค้าสมัครได้ว่าจะเลือก คอร์สใดมาใช้บริการ และ จะหักจำนวนครั้งของ คอร์ส ไปเรื่อย จนกว่าคอร์ส จะหมด
@    สามารถเช็ค ประวัติการเข้าใช้บริการ ของสมาชิกได้ ถ้ามีการเชื่อมโยงกันหลายสาขา ก็สามารถ ที่จะเช็คประวัติ การเข้าใช้บริการของลูกค้าได้ทันที จากการที่เข้าใช้บริการ ต่างสาขากันได้
@    สามารถเช็คประวัติ ย้อนหลังการใช้บริการของลูกค้าได้แบบไม่จำกัดเวลา
@    สามารถตัดสต๊อค วัสดุสิ้นเปลือง ในการเข้าใช้บริการ ตัด คอร์ส ในแต่ละครั้งที่เข้าใช้บริการได้ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าใช้ บริการ Treatment ซึ่งในการให้บริการ Treatment นั้นๆ ต้องใช้ OIL หรือ ครีม ต่างๆ ก็จะสามารถตัดสต๊อค วัสดุสิ้น เปลือง เหล่านั้นได้ทันที โดยที่มีการตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วว่า การทำ Treatment นั้นๆ ใน 1 ครั้งต้องใช้อะไรบ้าง
@    สามารถติดสต๊อคการขาย ของสินค้า สำเร็จรูป และ ขายสินค้าสำเร็จรูปได้
@    มีระบบรับชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และบัตรเครดิต ได้
@    สามารถเช็คยอด และ ราคาสินค้าที่หน้าขายสินค้าได้เลย โดยไม่ต้องทำการออกจากหน้าขายสินค้าก่อน เพื่อไปทำการ เช็ครายการสินค้าที่หน้าอื่นๆ
@    สามารถทำการขายได้ทั้งแบบมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด และไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด
@    สามารถทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้า และราคาขายได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งสิทธิ์ในการใช้งาน
@     มีระบบป้องกันการยกเลิกบิลใบเสร็จได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งสิทธิ์ในการใช้งาน
@     มีระบบ การรับเงิน / ทอนเงิน จากหน้าจอเดียวกันได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานหลายหน้าจอ
@     มีระบบพิมพ์ใบสรุปยอด ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี จากเครื่องได้ทันที ทันใจลูกค้า โดยไม่ต้องรอนาน
@    หน้าทะเบียนสินค้า สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
@    มีระบบสร้างหรือพิมพ์บาร์โค๊ด ติดที่ตัวสินค้าใหม่ได้
@    สามารถทำการตั้งฟังก์ชั่นได้ว่าสินค้ารายการไหน ต้องการตัดสต็อคสินค้า หรือไม่ต้องการตัดสต็อคสินค้า โดยสินค้าที่ เป็นพวกค่าบริการ ก็สามารถตั้งค่าเป็นแบบไม่ทำการตัดสต็อคสินค้าได้
@    มีระบบใบสั่งซื้อสินค้า โดยที่เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว จำนวนสินค้าจะยังไม่ไปเพิ่มที่ จำนวนสินค้า โดยจะเพิ่ม ก็ต่อเมื่อไปทำการรับสินค้าเข้า
@    มีระบบรับสินค้าเข้า เพื่อทำการเพิ่มเข้าไปในสต็อคสินค้า
@    มีระบบปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่ม - ลด สำหรับปรับยอดสต็อคที่ไม่ตรง หรือมีการคืนสินค้า
@    สามารถออกใบเสนอราคา ให้กับลูกค้า เพื่อรอการตัดสินใจซื้อจากลูกค้าได้
@    มีระบบตัดลูกหนี้ค้างชำระได้
@    มีระบบเก็บทะเบียนหน่วยนับ / ทะเบียนประเภทสินค้า ได้ไม่จำกัด และมีระบบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
@    มีระบบเก็บทะเบียนพนักงาน / ลูกค้า / ผู้จำหน่าย ได้ไม่จำกัด และมีระบบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
@    มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้เอง ทันใจผู้ใช้งาน
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยให้กำหนดสิทธิในการใช้หรือเข้าโปรแกรม
@    มีระบบบำรุงรักษาข้อมูล / ซ่อมแซมข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
@    มีระบบ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ทุกชนิด เช่น Printer , Scanner , CashDrawer , POS Display ,Card Reader
@    สามารถทำงานบนระบบ LAN ได้ ในรูปของ Client-Server
@    สามารถดูประวัติรายงานสินค้าย้อนหลังได้ โดยสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้
@    รายงานทุกรายงาน สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
@    และมีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)
ลำดับ
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
1ร้าน บอดี้สลิมแคร์อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ-โค่ แอ็คเค้าติ้งท์เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
3คลีนิกรักผิวอ.เมือง จ.อุดรธานี
4บริษัท แอ๊บโซลูท บิวตี้ จำกัดเขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ
5Wiz Clinicเขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ
6ไอ สกิน คลีนิค   เขตดินแดง กรุงเทพ
7Famous Beauty Clinicเขตลาดพร้าว กรุงเทพ
8นฤมลคลินิกเวชกรรม สาขา 2 นวนครอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
9บริษัท ดับเบิลยู เอเซีย จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพ
10Zkin Clinicเขตประเวศ กรุงเทพ
11บริษัท มิราเคิล บิวตี้ สปา จำกัดเขตประเวศ กรุงเทพ
12ร้านเชอรี วาตี้ คลีนิกเขตประเวศ กรุงเทพ
13บริษัท คลีออนคอร์เปอเรชั่น จำกัดอ.เมือง  จ.เชียงใหม่
14Sincere Beauty Clinicวัฒนา กทม.
15FAMSKINอ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
16บริษัท สกิน เฮ้าส์ คลินิก จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯ
17FrongCeเขตธนบุรี กรุงเทพ
18คูมิคลินิกอ.เมือง จ.เชียงใหม่
19บริษัท ธนกวี เวลเนส จำกัดเขตราชเทวี กรุงเทพ
20วีว่าคลินิกเขตบางพลัด กทม.
21ธารารินคลินิกอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
22LaChanYaเขตบางเขน กรุงเทพ
23โอเรียนทอลบิวตี้เขตบางเขน กรุงเทพ
24SKIN BUFFETLumpini, Pathumwan
25บริษัท เค เอส คลีนิก จำกัดเขตดอนเมือง กรุงเทพ
Price Ex Vat :
18,000.00 บาท