Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร on mobile
 
โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร on mobile
โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร on mobile
โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร on mobile
Code :
1858000000010
Product :
โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร on mobile
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
On Mobile, Tablet, iPad, iPhone, Android โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
ขนาด :
รายละเอียด :

หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าเลือกการใช้งาน
หน้าเลือกการใช้งาน
หน้าใส่เบอร์โต๊ะ
หน้าใส่เบอร์โต๊ะ
เลือกประเภทเมนูอาหาร
เลือกประเภทเมนูอาหาร
หน้าเลือกรายการอาหาร
หน้าเลือกรายการอาหาร
หน้าเช็คยอดรายการอาหาร
หน้าเช็คยอดรายการอาหาร
รายงายอดขายประจำวัน
รายงายอดขายประจำวัน
รายงานทะเบียนพนักงาน
รายงานทะเบียนพนักงาน
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า
รายงานแยกกำไรต้นทุน
รายงานแยกกำไรต้นทุน
รายงานวัตถุดิบถึงจุดสั่งซื้อ
รายงานวัตถุดิบถึงจุดสั่งซื้อ
เริ่มต้นการเข้าระบบโปรแกรม
เริ่มต้นการเข้าระบบโปรแกรม
สรุปยอดขาย
สรุปยอดขาย
สรุปยอดปรับปรุงคลังสินค้า
สรุปยอดปรับปรุงคลังสินค้า
สินค้าคงเหลือทั้งหมด
สินค้าคงเหลือทั้งหมด

โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร
On Mobile, Tablet, iPad, iPhone, Android

       


เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านอาหารสำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยีในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วย ให้คุณบริหารงานร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่แขกที่มาใช้ บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน เสิร์ฟ คนครัว และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหารผับ คาราโอเกะ อาบอบนวด และ สถานบันเทิงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


คุณสมบัติโปรแกรมร้านอาหาร On Mobile, Tablet, iPad, iPhone, Android

@    มีหน้ารับ Order สำหรับพนักงานรับ Order เพื่อสั่งรายการอาหารได้ทันที
@    มีระบบการสั่งพิมพ์รายการอาหาร เข้าไปยังห้องครัวได้ทันที ที่ทำการเลือกรายการอาหาร
@    สามารถแยกพิมพ์ครัวได้ถึง 15 ครัว
@    สามารถตรวจสอบเช็คยอดรายการอาหาร และยอดเงินในโต๊ะนั้นได้ทันที
@    มีระบบ รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ
@    มีระบบโซนโต๊ะ เพื่อแยกโต๊ะออกตามโซนการใช้งาน
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย และการให้สิทธิในการใช้หรือเข้าโปรแกรมและการแบ่งหน้าที่การทำงาน ของพนักงานแต่ละคน
@    ระบบบันทึกการสั่งรายการสินค้าแยกตามพนักงานในแต่ละเครื่อง
@    ระบบการรับ order แยกตามเครื่องที่พนักงานใช้งาน
@    ระบบการแสดงโต๊ะ กึ่งอัตโนมัติแยกโต๊ะว่างกับโต๊ะไม่ว่างออกจากกัน (ทำให้ง่ายต่อการค้นหาหรือสั่งรายการ)
@    แยกการแสดงประเภทอาหารออกเป็นสัดส่วน (จะแสดง6ประเภทต่อ1หน้าจากทั้งหมัด6หน้า)
@    สามารถเปลี่ยนจำนวนรายการจากหน้ารับ order ได้ทันที
@    ระบบเช็คยอดขายสามารถเช็คยอดขายได้ทันทีหลังจากการสั่งรายการแรก
@    มีระบบการย้ายโต๊ะ กึ่งอันโนมัติแยกโต๊ะว่างกับโต๊ะไม่ว่างออกจากกัน (ทำให้ง่ายต่อการยายโต๊ะ)
@    มีระบบการรวมโต๊ะ กึ่งอันโนมัติแยกโต๊ะต้นทางกับโต๊ะปลายทางอกจากกัน (ทำให้ง่ายต่อการรวมโต๊ะ)
@    มีระบบการยกเลิกโต๊ะ กึ่งอัตโนมัติ (ง่ายต่อการค้นหาโต๊ะ)
@    สามารถกำหนดการพิมพ์รายการหรือไม่พิมพ์รายการออกไปที่ครัวได้
@    การสั่งพิมพ์รายการอาหาร เข้าไปยังห้องครัวได้ทันทีที่ทำการเลือกรายการอาหาร
@    ระบบโซนโต๊ะ เพื่อแยกโต๊ะออกตามโซนการใช้งาน
@    ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเครื่องรับ order
@    ระบบการจำกัดในการลบรายการอาหารจากเครื่อง server
@    มีระบบการจำกัดในการยกเลิกโต๊ะจากเครื่อง server
@    มีระบบการแสดงรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งในห้องครัว
@    สามารถเลือกการแสดงผล รายการอาหารที่พิมพ์ออกห้องครัวได้จากการกำหนดเครื่องพิมพ์ ที่รายการอาหาร
@    สามารถดูรายงานยอดขายแยกตามพนักงานรับ order ได้
@    เลือกเปลี่ยนภาษาในการใช้งานได้ 2 ภาษา คือภาษา ไทย และภาษา อังกฤษ
@    
โปรแกรมใช้งาน database บนเครื่องมือถือไม่ต้อง load ใช้งานตลอดเวลาทำให้การเรียกข้อมูลรายการอาหารได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)


Price Ex Vat :
4,900.00 บาท