Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี
 
โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี
โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี
โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี
Code :
1858000000008
Product :
โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
ระบบสมาชิกเคเบิล โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :

หน้าทะเบียนสมาชิก
หน้าสร้างใบแจ้งหนี้
หน้าใบเสร็จรับเงิน / รับชำระ
หน้าชำระผ่านธนาคาร
หน้าลงทะเบียนสมาชิกใหม่
งานซ่อม / ตัดสายสมาชิก
โอนข้อมูลการสมัครสมาชิก
หน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
หน้าการตัดสายของสมาชิกรูปแบบบิลใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ1
รูปแบบบิลใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ2
รายงานรายได้ แบบกราฟ
ตรวจสอบประวัติการชำระ
รายงานระบบงานติดตั้ง
รายงานการค้างชำระ
รายงานหนี้ศูนย์
รายงานสมาชิกที่ใช้บริการจริง
รายงานการยกเลิกบิล

โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี ระบบสมาชิกเคเบิล 
      เป็นโปรแกรมบริหารงาน เคเบิลทีวี สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วย ให้คุณบริหารงานเคเบิลทีวี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงานของ  ผู้บริหาร พนักงาน และแคชเชียร์ ให้มีระบบ ระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ บริษัทเคเบิลทีวี ทั่วทุกจังหวัด และที่สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงานในการชำระเงินของสมาชิก เคเบิลทีวี ได้อย่าง  ถูกต้องและ รวดเร็ว หมดปัญหากับการแจ้งหนี้ที่ล่าช้าคุณสมบัติโปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี ระบบสมาชิกเคเบิล

@     สามารถใส่ข้อมูลสมาชิกของเคเบิลทีวีได้ไม่จำกัดจำนวน
@    มีระบบในการสืบค้นทะเบียนสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้นหาตามรหัสสมาชิกการค้นหาตามชื่อ  การค้นหาตาม พื้นที่ใกล้เคียง การค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์
@    สามารถใส่แผนที่ ที่อยู่ของลูกค้าได้ เพื่อความสะดวกของช่าง ในการไปติดตั้ง / เก็บเงิน
@    สามารถแสดงจำนวนสถานะของสมาชิกออกมาได้เลยว่าในขณะนี้ มีสมาชิกที่ใช้บริการอยู่กี่คน / จำนวนสมาชิกที่รอการ ตัดสายกี่คน / สมาชิกที่ถูกตัดสายแล้วกี่คน
@    สามารถกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ว่า ลูกค้าคนไหนที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ออกมา แต่ไม่ต้องการพิมพ์บิล
@    มีระบบการออกใบแจ้งหนี้ประจำงวดของแต่ละงวดได้ เช่น งวดของวันที่ 1 เมษายน มีทั้งหมด 300 คน โปรแกรมก็จะ ทำการสร้างบิลออกมาทีเดียวทั้ง 300 คน โดยไม่ต้องมาทำใบแจ้งหนี้ทีละ 1 คน
@    สามารถออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ เช่น วันที่ครบกำหนดของสมาชิกทุกรายจะเป็นวันที่ 1 ของทุกๆเดือน โปรแกรมก็จะ ทำการสร้างใบแจ้งหนี้ก่อนจะถึงวันที่ 1 ได้ โดยอาจจะทำการสร้างบิลตั้งแต่วันที่ 25 ก่อนถึงวันที่ 1 ที่ครบกำหนดก็ได้
@    สามารถออกใบแจ้งหนี้เป็นรายบุคคลได้ เช่น ลูกค้าที่เป็นสมาชิกรายเดือน แต่ต้องการจ่ายทีเดียว 2 เดือนเลย โปรแกรมก็สามารถที่จะ ทำการสร้างบิลเพิ่มขึ้นมาเฉพาะของสมาชิกคนนี้คนเดียวขึ้นมาอีก 1 บิลได้
@    มีระบบรับชำระหนี้ได้เป็นรายบุคคล ตามสมาชิกได้
@    มีระบบแยกประเภทการชำระเงินได้ว่า เก็บโดยพนักงานเป็นผู้ไปเก็บเงินตามบ้าน หรือสมาชิกมาจ่ายเองที่บริษัท และยังมีรายงานค่าคอมมิชชั่น แยกตามพนักงานเก็บเงินได้
@    มีระบบลงทะเบียนการติดตั้งของสมาชิกใหม่ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองข้อมูลของสมาชิกที่ใช้งานจริงออกจาก สมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานจริงออกจากกัน
@    มีระบบโอนข้อมูลสมาชิกที่มาทำการลงทะเบียนการติดตั้งใหม่ไปยังทะเบียนสมาชิกได้ทันที โดยไม่ต้องทำการคีย์ข้อมูลใหม่
@    มีระบบออกใบงานซ่อม / ตัดสายสมาชิก ให้กับพนักงาน ออกไปปฏิบัติงานได้
@    มีระบบการชำระเงินได้ 2 แบบ คือชำระทีละบุคคล หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดรับชำระเงิน
@    มีระบบตรวจสอบการจ่ายบิลออก / รับบิลเข้า ของพนักงานเก็บเงินที่นำบิลออกไปแจก หรือเก็บเงินตามบ้าน
@    มีระบบรับข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรี และธนาคารไทยพาณิชย์
@    มีระบบพิมพ์บัตรสมาชิก (แบบแข็ง) ที่ใช้สำหรับนำไปยิงบาร์โค้ดเพื่อชำระค่าบริการตามธนาคารกรุงศรี และธนาคารไทยพาณิชย์ได้
@    มีระบบการออกเอกสารการตัดสายของสมาชิก พร้อมรายงานสรุปสมาชิกที่ถูกตัดสายแต่ละงวดได้
@    มีระบบการออกเอกสารการรอตัดสายของสมาชิก
@    มีระบบ การออกเอกสารการต่อสายใหม่ของสมาชิกได้
@    มีระบบ การพิมพ์ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ และการรับชำระเงินสามารถรองรับกับระบบ BARCODE ได้เป็นอย่างดี
@    สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ Multi-user ( ระบบ LAN )
@    มีระบบ รองรับกับอุปกรณ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
@    มีระบบ ซ่อมแซมข้อมูล ได้ด้วยตัวเอง ( Reindex )
@    มีระบบ สำรองข้อมูล ที่ง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
@    มีระบบ แก้ไขรูปแบบใบเสร็จ / รายงานต่างๆ ได้ทั้งโปรแกรม
@    และรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน ์ ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)


ลำดับ
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
1
  บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี  จำกัด  สมุทรสาคร
2
  บริษัท แสนสุข วิชั่น  จำกัด  ชลบุรี
3
  บริษัท ชุมพร วิชั่น จำกัด  ชุมพร
4
  บริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี  จำกัด  ลำปาง
5
  หจก. โฟนอิเล็คทรอนิกส์   อุตรดิสต์
6
  บริษัท ส่งความสุข จำกัด  สมุทรปราการ
7
  หจก. พันธวัฒน็  คอร์ปอเรชั่น  บางกะปิ   กทม.
8
  บริษัท ไผ่เงินอิเล็คทรอนิคส์  จำกัด  สาธร  กทม.
9
  VBC CABLE TV  ซ.ปลูกจิต  ลุมพินี  กรุงเทพฯ
10
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างทองเคเบิล  ลาดพร้าว   กทม.
11
  บริษัท สุชาติ เทเลคอม จำกัด  หาดใหญ่    สงขลา
12
  บจก. โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990   อ.เมือง  จ.อุดรธานี
13
  MSS  CABLE TV  ทุกสาขา  ปทุมธานี  /  พิษณุโลก / สมุทรปราการ และอื่นๆ
14
  บริษัท เสนีศิรินพ เคเบิล จำกัด  ฉะเชิงเทรา
15
  บริษัท ปราการ จำกัด  สมุทรปราการ
16
  บจก. NRG เคเบิลทีวี   ลำปาง
17
  ทุ่งเสลี่ยม เคเบิลทีวี ( สุโขทัย )   สุโขทัย
18
  ศรีสำโรง เคเบิลทีวี ( สุโขทัย )   สุโขทัย
19
  หจก. ทีที เคเบิล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
20
  ชุมแพเคเบิ้ลทีวี  ต.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น
21
  บริษัท ไฮเทค เคเบิลเทเลวิชั่น จำกัด  ลาดพร้าว   กทม.
22
  หจก. หลังสวนเคเบิลทีวี  หลังสวน  จ.ชุมพร
23
  บริษัท พี เคเบิ้ลทีวี (สัตหีบ) จำกัด  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
24
  ASIAINVENT (ประยุกต์ใช้กับ Fitness)  อาคารพหลโยธินเพลส   กรุงเทพฯ
25
  บริษัท เจเค. เคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.วังน้อย  จ.อยุธยา
26
  หจก. ฟาร์โรห์เคเบิ้ล  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี
27
  บริษัทพนมมาศเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตส์
28
  บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
29
  บริษัทเกาะช้าง เทเลวิชั่น  กิ่งอำเภอเกาะช้าง  จ.ตราด
30
  บริษัท อินดิวซ์ จำกัด  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
31
  บริษัท เอ็นทีวี สตูลเคเบิล จำกัด  อ.เมือง จ.สตูล
32
  บริษัท บางกอก ซิสเต็ม จำกัด  คลองเตย  กรุงเทพฯ
33
  บริษัท โสภณเคเบิลทีวีและสื่อสารพัทยา จำกัด  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี
34
  NSP Cable TV  อ.เมือง  จ.แพร่
35
  บริษัท ลิเนียร์ เคเบิล ทีวี จำกัด  คลองสาม กรุงเทพฯ
36
  หจก. ธารเกษมเคเบิล ทีวี (แก่งคอย)  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
37
  บริษัท โฮมทีวี เน็ทเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
38
  บริษัท แมคเวิลด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด  วัชรพล    กรุงเทพฯ
39
  บริษัท อ่างทอง เคเบิลทีวี จำกัด  อ.เมือง  จ.อ่างทอง
40
  บริษัท เวิลด์วาย-เเคเบิ้ล จำกัด  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
41
  บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
42
  สกลนคร ทีวี เน็ทเวิร์ค  อ.เมือง  จ.สกลนคร
43
  บริษัท เทเลวิชั่น ฟอร์ยู จำกัด  ดินแดง    กรุงเทพฯ
44
  หจก.เกาะหลักวิทยุโทรทัศน์  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
45
  บริษัท อุดรเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
46
  บริษัท พุนพิน เคเบิล จำกัด  อ.พุนพิน  จ.สุราษฏร์ธานี
47
  บริษัท ไบท์ลายน์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
48
  หจก. ทีมเคเบิ้ล เซอร์วิส  อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
49
  บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  แสมดำ  กรุงเทพฯ
50
  บริษัท สยามรีเสริช(ไทยแลนด์) จำกัด  จตุจักร  กรุงเทพฯ
51
  บริษัท ซุปเปอร์เช็ง จำกัด  บางกะปิ   กทม.
52
  หจก. เอ็น.เอส.พี แพร่  อ.เมือง  จ.แพร่
53
  หจก.วงษ์อินทร์จันทร์วิศวกรรม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
54
  บริษัท เปียร์นนท์ เคเบิลเนต จำกัด  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี
55
  บริษัท นวมินทร์เคเบิลทีวีเน็ตเวิร์ค จำกัด  บางกะปิ   กทม.
56
  บริษัท บ้านอำเภอ เคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
57
  หจก.พังงาเทเลคอม  อ.เมือง  จ.พังงา
58
  หจก.สีมาปากช่องเคเบิ้ลทีวี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
59
  หจก.มุกดาหารเคเบิลทีวี  อ.เมือง จ.มุกดาหาร
60
  หจก.ท่าพระเคเบิลทีวี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
61
  ร้านเบเกอรี่ชิวเลาวท์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
62
  บริษัท โกลเด้นท์ ซี ทีวี จำกัด  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
63
  บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
64
  หจก .แสงสยาม เคเบิ้ล ทีวี  อ.เมือง  จ.จันทบุรี
65
  บริษัท หาดใหญ่ เคเบิลเทเลวิชั่น จำกัด  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
66
  บริษัท รัตนะ(1992) จำกัด  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
67
  บริษัท เจ ทีวี บางกอก จำกัด  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ
68
  หจก.สุรินทร์ ทีวี เน็ทเวิร์ค  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
69
  บริษัท ศรีสะเกษเอสบีเอสอิเลคทริค จำกัด  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ
70
  หจก. บุรีรัมย์ ทีวี เน็คเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์
71
  บริษัท ซีเอ็นเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.ดอนสัก  จ.สุราษฎร์ธานี
72
  บริษัท มหาโชคชัย จำกัด  มีนบุรี กรุงเทพฯ
73
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ซี เคเบิ้ลทีวี  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
74
  บริษัท ทีวีโฟกัส จำกัด  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
75
  บริษัท บีทีเอส เคเบิลทีวี จำกัด  บางรัก กรุงเทพฯ
76
  บริษัท เค.พี.ปลวกแดงเคเบิล จำกัด  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
77
  บริษัท ลักกี้ เคเบิล ทีวี จำกัด  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
78
  หจก.ธนะเคเบิ้ลทีวี  อ.วังน้อย  จ.อยุธยา
79
  หจก.สินธิวาธานี  อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
80
  บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิลเท็มส์ จำกัด  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
81
  บริษัท อุบลราชธานี โสภณเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
82
  บริษัท เคเบิลวิชั่น จำกัด  อ.เมือง จ.หนองคาย
83
  บริษัท บางละมุงเคเบิลทีวี จำกัด  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี
84
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวะเทรดดิ้ง นรา  อ.เมือง จ.นราธิวาส
85
  บริษัท กะรนเคเบิ้ล จำกัด  หาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
86
  บริษัท นิวเวฟเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
87
  บริษัท ราไวย์เคเบิ้ลทีวี จำกัด  หาดราไวย์  จ.ภูเก็ต
88
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญเคเบิ้ลทีวี  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
89
  บริษัท ราชธานีเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
90
  บริษัท สกลนครทีวี เน็ทเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง จ.สกลนคร
93
  หจก.ร้อยเอ็ดกิจเจริญ เน็ทเวิร์ด  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
94
  บริษัท ไทยซิน แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
95
  บริษัท SCT สหภัณฑ์ จำกัด  จตุจักร  กรุงเทพฯ
96
  คุณธนประเสริฐ  ธานัทนรเศรฐ์  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
97
  บริษัท แซลเล็นจ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
98
  บริษัท บลูดอล์ฟินท์เคเบิ้ลทีวี จำกัด  หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
99
  หจก.ทีมเคเบิ้ลเซอร์วิส  หาดกมลา  จ.ภูเก็ต
100
  หจก.สตาร์ บี ซี เคเบิลทีวี  อ.ปัว จ.น่าน
101
  หจก.ดี.เค.เคเบิลทีวี  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
102
  บริษัท บางกรวย เทเลวิชั่น จำกัด  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
103
  บริษัท อุดรเคเบิลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.อุดรธานี
104
  หจก.ปราจีนบุรี เคเบิ้ล  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
105
  หจก.เจมส์ เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวิร์ค  อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
106
  บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด  อ.เมือง จ.หนองคาย
107
  บริษัท สกลนครเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.สกลนคร
108
  หจก.หนองบัวลำภู  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
109
  หจก.เอ็น ซี เคเบิ้ลทีวี บึงกาฬ  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
110
  บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
111
  หจก.ดีพี.เคเบิลเน็ทเวิร์ค  อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
112
  หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
113
  หจก.ภูพญาเลยเคเบิลทีวี  อ.เมือง จ.เลย
114
  หจก.นครเน็ทเวิร์ค  อ.ชัยบาดาล
115
  หจก.ลาดยาวเคเบิลนิวส์  อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
116
  บริษัท มิราเคิล เวฟ จำกัด  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
117
  บริษัท นนทบุรี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค จำกัด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
118
  บริษัท โฮมเคเบิลซิสเท็มส์ จำกัด  อ.หนองแค จ.สระบุรี
119
  บริษัท วิวออน เคเบิ้ล จำกัด  อ.สะเดา จ.สงขลา
120
  บริษัท โชน Cable TV จำกัด  อ.เมือง จ.ชัยนาท
121
  บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
122
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชชุกรเคเบิลทีวี  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิว
123
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเบอร์สตาร์ เคเบิลทีวี  อ.วังสะพุง จ.เลย
124
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ เคเบิลทีวีเกาะแก้ว  อ.เมือง จ.ภูเก็ต
125
  หจก.ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
126
  หจก.MTV เคเบิ้ลทีวี  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
127
  คุณศตวรรษ จีนเจริญ  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
128
  บริษัท ทีพีเอส เคเบิ้ลทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
129
  บริษัท ลัคกี้สกาย เคเบิลทีวี จำกัด  เขตบางเขน กรุงเทพฯ
130
  บริษัท เมืองเพชรเคเบิล จำกัด  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
131
  บริษัท ไอซีทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.นนทบุรี
132
  บริษัท ลีโอดิจิตอล บรอดแบนด์ จำกัด  อ.เมือง จ.นนทบุรี
133
  บริษัท เอ็มทีซี เคเบิ้ล ทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.มุกดาหาร
134
  บริษัท 79 คอนซัลแทนท์ จำกัด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
135
  หจก ธารเกษมเคเบิลทีวี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
136
  คุณศักรินทร์ ศรีแสง  เขตประเวศ กรุงเทพฯ
137
  บริษัท คอมมิวนิตี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
138
  บริษัท กมลเคเบิ้ลทีวี จำกัด  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
139
  บริษัท เลิฟเคเบิล เน็ทเวิร์ค จำกัด  เขตบางบอน กรุงเทพฯ
140
  บริษัท วิสต้า ไลน์ จำกัด  มีนบุรี กรุงเทพฯ
141
  บริษัท ซุปเปอร์เช็ง ปทุมธานี จำกัด  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
142
  หจก.มหาสารคามเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
143
  หจก.สกายลายน์ เคเบิลทีวี  อ.เมือง จ.มหาสารคาม
144
  หจก.ที.ที.เคเบิล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก
145
  บริษัท เคเบิลมีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด  อ.เมือง จ.ตรัง
146
  บริษัท แซท เทรดดิ้ง คอร์ปปอเรชั่น จำกัด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
147
  บริษัท แอทซีท จำกัด  บางแค กรุงเทพฯ
148
  บริษัท หัวหิน เคเบิล จำกัด  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
149
  หจก.เอนทีวีสตูลเคเบิล  อ.เมือง จ.สตูล
150
  หจก.เพชรบูรณ์ เคเบิลทีวี สาขาบึงสามพัน  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
151
  คุณประจักษ์ เวชบุญ  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
152
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกเคเบิลทีวี   อ.เมือง จ.นครนายก
153
   บริษัท ไทยลีคเดอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   เขตสายไหม กรุงเทพฯ
154
   บริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด   อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
155
   บริษัท นครเขื่อนขันธ์เคเบิลทีวี จำกัด   อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
156
   บริษัท ทะเล 99 จำกัด   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
157
   บริษัท ยู วิชั่น จำกัด   อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
158
   หจก.สหพลรุ่งเรืองกิจ ( 2001 )   อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
159
   บริษัท สระบุรี เคเบิลทีวี จำกัด   อ.เมือง จ.สระบุรี
160
   บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด   อ.เมือง จ.กระบี่
161
   บริษัท โสภณ บรอดแบรนด์ เนทเวอร์ค จำกัด   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
162
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค   อ.เมือง จ.ปทุมธานี
163
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานเคเบิลทีวีเน็ทเวิร์ค   อ.เมือง จ.ขอนแก่น
164
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากน้ำโพเคเบิลทีวี   อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
165
   บริษัท เคซีแอล เคเบิล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
166
   บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด   อ.เมือง จ.ชลบุรี
167
   บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทีม จำกัด   อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
168
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเกษมเคเบิลทีวี   อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
169
   หจก อีสานเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์ค   อ.เมือง จ.ขอนแก่น
170
   บริษัท เกาะช้างเทเลวิชั่น จำกัด   กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด
171
   บริษัท ดับบิววาย เคเบิล เน็ทเวิร์ค จำกัด   อ.เมือง จ.พิษณุโลก
172
   หสม.เพียวดิจิตอลทีวี   สะพานสูง กทม.
173
   หจก.พญาไทแซทเทิลไลท์ เคเบิลทีวี   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
174
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรีเคเบิลเน็ตเวิร์ค   อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
175
   บริษัท โกลเด้น ซีทีวี จำกัด   อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
176
   บริษัท ซัน มัลติมีเดีย ซิสเต็ม จำกัด   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
177
   สัตหีบเน็ทเวิร์ค   อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
178
   บริษัท สุราษฎร์ธานี บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด   อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
179
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุกเคเบิ้ลทีวี   เขตสายไหม กรุงเทพ
180
   บริษัท นวภัณฑ์ จำกัด   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
181
   หจก. เจทีวี มีเดีย   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
182
   บริษัท เอ็นทีวี เคเบิ้ล จำกัด   อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
183
   VIP Access   Bangkapi. Bangkok
184
   บริษัท บ้านอำเภอจอมเทียน เคเบิ้ลทีวี เอ็กซ์เพรส จำกัด   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
185
   หจก.บ้านไร่ เคเบิ้ลทีวี   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
186
   บริษัท ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค จำกัด   เขตบางเขน กรุงเทพ
187
   บริษัท ศูนย์บริการแสงทอง จำกัด   เขตธนบุรี กทม.
188
   หจก.จอหอเคเบิลทีวี   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
189
   บริษัท นวนคร เคเบิล ทีวี จำกัด   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
190
   หัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์ จำกัด   อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
191
   บริษัท ชาลี เคเบิลทีวี จำกัด   อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
192
   บริษัท ทเว็นตี้โฟร์ แซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด   เขตบางกะปิ กรุงเทพ
193
   บริษัท โคบายาชิ คอนซัลเทินท์ จำกัด   เขตบางรัก กทม.
194
   ร้านชุมพวงแซทเทลไลท์   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
195
   บริษัท ซีทีเอช ธนบุรี จำกัด   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
196
   บริษัท จี.เอส.แอร์ อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด   อ.เมือง จ.ลพบุรี
197
   บริษัท เอ็น.พี.เคเบิ้ลทีวี จำกัด   อ.เมือง จนครพนม
198
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็ตโฮ่ เคเบิล   อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
199
   บริษัท ไอที แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด   อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
200
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตัล ทีวี   อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
Price Ex Vat :
12,000.00 บาท