Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
 
โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
Code :
1858000000011
Product :
โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
โปรแกรมร้านอาหาร ผับ เธค บาร์ อาบอบนวด โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :


หน้าขายอาหารแบบใส่รูปเมนูอาหาร
ขายอาหารแบบใส่รูปอาหาร
ขายอาหารแบบไม่ใส่รูปอาหาร
ขายอาหารแบบไม่ใส่รูปอาหาร
หน้าเมนูอาหาร
หน้าเมนูอาหาร
หน้าประวัติลูกค้า
หน้าประวัติลูกค้า
หน้าค้นหาโต๊ะ
หน้าค้นหาโต๊ะ
หน้าเพิ่มโต๊ะ
หน้าเพิ่มโต๊ะ
หน้าการรวมโต๊ะ
หน้าการรวมโต๊ะ
หน้าการให้ส่วนลด
หน้าการให้ส่วนลด
หน้าชำระเงิน
หน้าชำระเงิน

รายงายอดขายประจำวัน
รายงายอดขายประจำวัน
รายงานยอดขาย แยกตามประเภทการจ่าย
ยอดขาย แยกตามการจ่าย
รายงานยอดขาย แยกตามกลุ่มอาหาร
ยอดขาย แยกตามประเภท
รายงานยอดขายแบบแจกแจง
รายงานยอดขายแบบแจกแจง
รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
รายงานสินค้าคงเหลือ (ถึงจุดสั่งซื้อ)
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานยอดขาย แยกตามพนักงาน
ยอดขาย แยกตามพนักงาน
รายงานยอดขายอาหารนอกเมนู
ยอดขายอาหารนอกเมนู
ตัวอย่างบิลใบเสร็จ
ตัวอย่างบิลใบเสร็จ

โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร / ผับ / เธค / บาร์ / อาบอบนวด


      เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านอาหารสำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยีในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วย ให้คุณบริหารงานร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่แขกที่มาใช้ บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน เสิร์ฟ คนครัว และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ภัตตาคาร ร้านอาหาร สวนอาหารผับ คาราโอเกะ อาบอบนวด และ สถานบันเทิงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


คุณสมบัติโปรแกรมร้านอาหาร

@    บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม ค้นหา การสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตัดสต๊อกวัตถุดิบในครัวออกทันที เมื่อทำการขายอาหาร
@    มีระบบ รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ ยกเลิกโต๊ะ
@    มีระบบการสั่งพิมพ์รายการอาหาร เข้าไปยังห้องครัวได้ทันที ที่ทำการพักโต๊ะ
@    สามารถแยกพิมพ์ครัวได้ถึง 15 ครัว
@    สามารถใส่หมายเหตุพิมพ์ครัวได้ เช่น ไม่เผ็ด ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่ใส่ผงชูรส เป็นต้น โดยหมายเหตุพิมพ์ครัวสามารถ บันทึกหมายเหตุของรายการอาหารได้ 2 แบบ คือหมายเหตุแต่ละรายการ หรือหมายเหตุตามประเภทรายการอาหาร
@    สามารถใส่รายการอาหารนอกเมนูได้
@    สามารถใส่รายการอาหาร หรือเครื่องดื่มเป็นชองแถมได้
@    สามารถตรวจสอบราคาอาหารได้จากหน้าขายอาหารได้ทันที
@    มีระบบการค้นหาโต๊ะลูกค้าที่ใช้งานอยู่ แยกส่วนกับโต๊ะของลูกค้าที่ยังว่างเป็นคนละหน้าต่างการใช้งาน ทำให้ไม่สับสน กับการเลือกโต๊ะ
@    รองรับการคิด Service Charge ทั้งแบบในประเทศ และนอกประเทศ
@    สามารถกำหนดการขายอาหารโดยไม่ยอมให้รายการอาหารมีราคาเป็น 0 บาท หรือยอมให้ขายอาหารที่มีราคา 0 บาทได้
@    มีระบบแจ้งเตือนรายการวัตถุดิบหมด / ขาดสต๊อคได้ทันทีที่เข้าโปรแกรม
@    สามารถใส่รายชื่อลูกค้าที่มาทำการทานอาหารที่โต๊ะนั้นๆได้ เพื่อเป็นการเก็บประวัติสมาชิกที่มาทานอาหาร
@    มีระบบการตรวจสอบรายการอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่สั่งไปแล้วของแต่ละโต๊ะ ได้ทันที
@    มีระบบที่สามารถคำนวณการให้ส่วนลดของลูกค้าได้ โดยสามารถที่จะทำการแยกการให้ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร หรือเฉพาะค่าเครื่องดื่มก็ได้ โดยการให้ส่วนลดนั้นสามารถให้ส่วนลดได้ทั้งแบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือลดเป็นเงินบาท
@    มีหน้าการรับเงิน / ทอนเงิน จากหน้าจอเดียวกันได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานหลายหน้าจอ
@    มีหน้าการรับ Order สำหรับพนักงานรับ Order ทำการใส่รายการอาหารโดยเฉพาะ โดยที่หน้ารับ Order นี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคิดเงิน
@    มีระบบพิมพ์ใบสรุปยอด ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีจากเครื่องได้ทันที ทันใจลูกค้า โดยไม่ต้องรอนาน
@    มีระบบรับชำระเงินได้ทั้งเงินสด เงินเชื่อ บัตรเครดิต Entertain และชำระด้วยระบบสมาชิก
@    มีทะเบียนลูกค้าไว้สำหรับเก็บประวัติลูกค้าที่เป็นสมาชิก / สมาชิกที่ใช้บริการฝากเหล้า / การกำหนดการให้ส่วนลด / ยอดเงินของสมาชิก เป็นต้น
@    มีระบบฝากเหล้า สำหรับลูกค้าที่ทำการดื่มเหล้า แต่ดื่มไม่หมด แล้วทำการฝากเอาไว้ที่ร้าน
@    บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม ค้นหา การซื้อวัตถุดิบและเครื่องดื่มในครัว ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
@    สามารถใส่รายการอาหาร / เครื่องดื่มได้ไม่จำกัด
@    สามารถตั้งราคาขายได้ถึง 4 ระดับราคา
@    สามารถตั้งรายการอาหารเป็นชุด และทำการตัดส๖๊อคสินค้าที่ขายเป็นชุดได้
@    สามารถใส่รูปอาหารลงไป ในรายการอาหารสำหรับเวลาทำการขายสามารถดูรูปอาหารได้ ว่ารายการที่ขายไปนั้นถูกต้องหรือไม่
@    สามารถใส่ชื่อรายการอาหารได้ทั้งชื่อไทย และชื่อภาษาอังกฤษ
@    สามารถตั้งสูตร ส่วนประกอบของอาหารได้ถึง 30 ส่วนประกอบ
@    สามารถกำหนดรายการสินค้าได้ว่าสินค้านี้เป็นประเภทอาหาร หรือเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกเวลาให้ส่วนลด
@    สามารถกำหนดสถานะของอาหารว่า อาหารหมดได้ เพื่อที่โปรแกรมจะได้ไม่ดึงรายการอาหารนั้นมาทำการขายได้
@    มีระบบการตรวจนับสต๊อก และ สามารถตั้ง ค่าจุดสั่งซื้อ ได้
@    มีระบบการตัดสต๊อกวัตถุดิบทันที เมื่อมีการสั่งอาหารเข้าครัว
@    เพิ่มการตัดส่วนผสมทางอาหาร ( Ingredients ) จาก 10 ส่วนผสม เป็น 30 ส่วนผสม
@    มีระบบการควบคุมการทำงานของพนักงานรับ Order และแคชเชียร์
@    มีระบบรับสินค้าเข้า เพื่อทำการเพิ่มเข้าไปในสต็อคสินค้า
@    มีระบบปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่ม - ลด สำหรับปรับยอดสต็อคที่ไม่ตรง หรือมีการคืนสินค้า
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย และการให้สิทธิในการใช้หรือเข้าโปรแกรมและการแบ่งหน้าที่การทำงาน ของพนักงานแต่ละคน
@    มีระบบการเก็บประวัติลูกค้า ผู้ขาย และ พนักงาน
@    มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้เอง ทันใจผู้ใช้งาน
@    สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ Multi-user ( ระบบ LAN )
@    มีระบบ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ทุกชนิด เช่น Printer , Scanner ,  CashDrawer , POS Display ,Card Reader
@    มีระบบ ซ่อมแซมบฐานข้อมูล ได้ด้วยตัวเอง ( Reindex )
@    มีระบบ สำรองข้อมูล ที่ง่ายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
@    มีระบบ แก้ไขรูปแบบใบเสร็จ / รายงานต่างๆ ได้ทั้งโปรแกรม
@    รายงานสรุปยอดขายแยกตามใบเสร็จรับเงินในแต่ละ วัน / เดือน / ปี
@    รายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทการจ่าย (เงินสด / เงินเชื่อ / บัตรเครดิต)
@    รายงานสรุปยอดขายแยกตามประเภทอาหาร / ใบเสร็จรับเงินแยกตามพนักงาน / แยกตามลูกค้า / แยกตามโต๊ะอาหาร
@    รายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานเสริฟ
@    รายงานสรุปยอดขายแยกตาม (แบบแจกแจงรายการอาหาร)
@    รายงานอาหารพิเศษนอกเมนู
@    รายงานสรุปวัตถุดิบที่ใช้ไป
@    รายงานวิเคราะห์ กำไร / ขาดทุน ตาม วัน / เดือน / ปี
@    และรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน
      
คุณสมบัติโปรแกรมร้านอาหาร On Mobile, Tablet, iPad, iPhone, Android

@    มีหน้ารับ Order สำหรับพนักงานรับ Order เพื่อสั่งรายการอาหารได้ทันที
@    มีระบบการสั่งพิมพ์รายการอาหาร เข้าไปยังห้องครัวได้ทันที ที่ทำการเลือกรายการอาหาร
@    สามารถแยกพิมพ์ครัวได้ถึง 15 ครัว
@    สามารถตรวจสอบเช็คยอดรายการอาหาร และยอดเงินในโต๊ะนั้นได้ทันที
@    มีระบบ รองรับการย้ายโต๊ะ รวมโต๊ะ
@    มีระบบโซนโต๊ะ เพื่อแยกโต๊ะออกตามโซนการใช้งาน
@    มีระบบรักษาความปลอดภัย และการให้สิทธิในการใช้หรือเข้าโปรแกรมและการแบ่งหน้าที่การทำงาน ของพนักงานแต่ละคน

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)

No.
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
โปรแกรม
1
SIAM  GARDEN172  Court  Street , Brooklyn  New York    U.S.A.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
2
N THAI SING TERRIGAL84A  ESPLANADE  TERRIGAL  AUSTRALIAโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
3
ร้านอาหารบ้านเรา ( คุณบิลลี่  โอแกน )ลิโด     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
4
Six DegreeRestaurant ( คุณไก่ / วรายุทธ )ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
5
ภัตตาคาร จิตรโภชนาดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
6
ร้านอาหารญี่ปุ่น  เคราคุจัตตุจักร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
7
ร้านอาหารญี่ปุ่น  วาราคุExchange Tower กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
8
ร้านอาหารญี่ปุ่น  RENGAYAตึกธนิยะพลาซ่า  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
9
THE  LOCALดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
10
พรานทะเลมหาชัย   สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
11
ปิยรมย์ สปอร์ตคลับสุขุมวิท  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
12
PIZZA  TODAY  / สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตFUTURE  PARK  รังสิตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
13
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
14
ร้านอาหาร ในโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทแขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
15
SPORT CITY  ( ร้าน BETWEEN )ปากเกร็ด  นนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
16
บริษัท นอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟคลับ จำกัดต. วังน้อย  อ. วังน้อย   จ. พระนครศรีอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
17
ร้านอาหาร BB VALLEY   ( ในเครือ PB AIR )เขาใหญ่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
18
ร้านผัดไทยถนนข้าวสาร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
19
ร้านอาหารดอกแก้วถนนลาดพร้าว  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
20
ร้านอาหารตบะแตกถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
21
ร้านอาหารขิงกับข่าตึก ALL  SEASON   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
22
สวนอาหารบ้านชานเมืองถนนประดิษฐ์มนูธรรม  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
23
ร้านอาหาร  SANTA  MARIAคอนโดมิเนียม ดุสิตา   ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
24
ร้านอาหาร ญาติกาถนนเลียบทางด่วน รามอินทราโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
25
ร้านอาหารอิ่มพรคลองตัน  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
26
APARTMENT  บ้านแสนสบายถนนเพชรเกษม  กทม.  ( ในเครือโรงแรมคิงส์ ปาร์ค อเวนิว )โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
27
สวนอาหารชานเบียร์สามเสน  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
28
ร้านอาหาร ใบไม้ร่าเริงถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
29
COFFEE  BOXถนน พระราม 3   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
30
AISE  PUBสุขุมวิท 31 ( ซอย สวัสดี )  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
31
PRONCHE  PUBถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
32
NIGHT  STATION  PUBถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
33
MODIFY  PUBซอยแบริ่ง   สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
34
DIVA  PUBถนนประชาชื่น  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
35
10  MILLION  PUB & RESTAURANTถ. กาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก)  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
36
WHAT  PUB  /  ร้าน อะไร   ( ผับ )ถ. รัชดาภิเษก  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
37
BAKU PUBถ. รัชดาภิเษก  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
38
เทพชัย  หูฉลามมหาชัย   สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
39
ร้านอาหารครัวทะเลมหาชัย   สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
40
น่านน้ำรีสอร์ท แอนท์ เรสเตอรองส์ถนนมิตรภาพ  อำเภอปากช่อง  นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
41
ช้างปาร์ค รีสอร์ท แอนท์ สปาตำบลหาดไก่แบ้   เกาะช้าง  จ. ตราดโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
42
ครัว แซ่บ แซ่บถนนคลองลำเจียก  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
43
ภัตตาคาร  โกลด์เดนท์  ไชนีส  ซีฟู๊ดสาขาปอยเปรต  กัมพูชาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
44
ภัตตาคาร  โกลด์เดนท์  ไชนีส  ซีฟู๊ดสาขา สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
45
MIKE   HOTEL  ( MIKE’S PLACE CO.)สุขุมวิท ซอย 3    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
46
สวนอาหาร และบ่อตกกุ้งป๋าแหวงถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี   ทวีวัฒนา  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
47
ร้านคาราโอเกะ รามคำแหง ( คุณ ชินพงศ์ )รามคำแหง  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
48
PANJAROS  GUESTHOUSEคันนายาว  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
49
ร้านอาหารหมูกระทะเทพาถนนเทพารักษ์   อ. เมือง   สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
50
ร้านธงชัย  ซีฟู๊ดปากน้ำ  สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
51
ไทรงาม นวดแผนโบราณสุขสวัสดิ์ 29   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
52
สวนอาหาร ช่อม่วงบางบัวทอง  นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
53
ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึชิห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์    กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
54
สวนอาหารอีสานคลาสสิคฟู๊ดกาญจนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
55
ร้านอาหาร มองจา ซีฟู๊ดเมืองทองธานี  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
56
ภัตตาคาร ใน โรงแรม ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ทจ. อุบลราชธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
57
ภัตตาคาร ใน โรงแรม ฟลอริด้าพญาไท  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
58
ร้านบุษบาอ.ต.ก.   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
59
ห้องอาหาร ชงโคดินแดง  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
60
ร้านอาหาร ไซบอกซ์  ( ผับ )จ. บุรีรัมย์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
61
The Penny Black Bangkok Pub & Restaurantสุขุมวิท  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
62
ร้านอาหาร ริมเลประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
63
ร้านอาหาร หัวปลาวัชรพลบางเขน   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
64
ร้านอาหาร  BLUE  PLANETห้างสรรพสินค้า  BIG  C / ราชดำริ    กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
65
ร้านอาหาร  ครัวบ้านข่ารามคำแหง  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
66
MGM  GRAND  PALACEซอย สุขุมวิท 21   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
67
พรานทะเลมหาชัย   สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
68
โรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลสรามคำแหง 24   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
69
ภัตตาคาร  GOLD  KITCHENสมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
70
ร้านอาหารอิตาเลียน GIGGETTOซอยนายเลิศ  เพลินจิต  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
71
ร้านอาหาร มุมสบายซอยรัชดาภิเษก 8   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
72
SIX DEGREE PUB & RESTAURANTถ.คอนแวนต์  บางรัก กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
73
ร้านอาหาร Brid 5สะพานพระราม 5  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
74
LIMACOCO รีสอร์ทจ.ระยอง  ( เกาะเสม็ด )โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
75
ปิยรมย์ สปอร์ตคลับสุขุมวิท  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
76
สวนไม้งาม รีสอร์ทจ. ยโสธรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
77
ภัตตาคารบัวหลวงอ. เมือง   จ. ขอนแก่นโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
78
LUMPINI  FOOD  CENTERลุมพินีทาวเวอร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
79
DUCKY SUKIศรีนครินทร์  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
80
ห้องอาหาร บัวศรีนครินทร์  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
81
RONNY’S NEW YORK PIZZAสุขุมวิท ซอย 4   ( นานาเหนือ )  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
82
ตลาดพลู หมูกระทะตลาดพลู  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
83
MAE YUI’S  RESTAURANTพญาไท  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
84
ร้านอาหาร จ. พาณิชย์พญาไท  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
85
ร้านอาหาร เหมือนฝันดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
86
ร้านอาหาร พฤษภาพระราม 5  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
87
ร้านอาหาร สุดทางรักหาดจอมเทียน  พัทยา  ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
88
THE CHIMNEY RESTAURANTสีลม  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
89
NORTHERN  RANGSIT  GOLF  CLUBอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
90
ร้านอาหารพิลมาศ  ( P’ HOUSE )สุขุมวิท 101   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
91
ร้านอาหาร ครัวเรือนไม้จันทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
92
ร้านอาหาร จรินทร์ทิพย์ศรีนครินทร์  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
93
ห้องอาหาร เพลินชงโควิภาวดี 17   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
94
ร้านอาหาร จานทองโคราชโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
95
ร้านอาหาร MIXเกษตร-นวมินทร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
96
ร้านอาหารลายไม้ปลายฝัน ร.ศ. 126เกษตร-นวมินทร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
97
ภัตตาคาร ฟู ฟูสาธุประดิษฐ์  56   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
98
ร้านอาหารคุณแดงศรีราชา   ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
99
ร้านอาหารบ้านครูสมนาอ.เมือง   ประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
100
DUCKY SUKI  /  สาขา 2สาขาฟอร์จูน  /  พระราม 9   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
101
ร้านอาหารต้นทองสุขุมวิท 33    กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
102
ร้านอาหารอิตาเลียน   POMODOROสุขุมวิท  7     กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
103
ร้านอาหาร นมโอ่งอ. เมือง   จ. นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
104
ร้านข้าวต้ม  5  พลังปราจีนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
105
BANGKOK  SNOOKERเพชรบุรีตัดใหม่  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
106
ร้านอาหาร บ้านแป๊ะยิ้มนครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
107
DRAGON  SEAFOOD & RESTAURANTปทุมวัน  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
108
ร้านอาหารทำเนียบขาว  ( WHITE  HOUSE )ถ. เกษตร-นวมินทร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
109
ร้านอาหารอร่อยในสวนบางกรวย  นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
110
สวนอาหารปาล์มขนุนพระราม 3   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
111
สวนอาหารดาวล้อมเดือนปิ่นเกล้า  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
112
THONBURI GARDEN & RESTAURANTถนนพุทธบูชา   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
113
ร้านอาหารอี๊ฟ  ( IVRE  PUB & RESTAURANT )ซอยรัชดาภิเษก 4   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
114
PIZZA  TODAY  / สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตFUTURE  PARK  รังสิตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
115
สวนอาหารแพสวนหลวงสวนหลวง  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
116
AK  TERRACEสระบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
117
ปิยรมณ์ สปอร์ตคลับพระราม 4   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
118
THE  POETRYพระราม 3   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
119
รพ.กล้วยน้ำไทคลองเตย   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
120
IN  LOVE  BAR & RESTAURANTเทเวศร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
121
MANDALAYพระราม 5  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
122
THE  CAVE  SPORT & RESTAURANTตรอกข้าวสาร   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
123
THE  ORCHIDหาดป่าตอง ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
124
CAMP  OF  HAVANAเกษตร-นวมินทร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
125
M  COFFEE &  BAKERYสุขุมวิท   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
126
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
127
บริษัท COSMO  THAIสุขุมวิท 26   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
128
ร้านอาหาร สะ-บา-บายบางกะปิ   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
129
ร้านอาหารครัวหลวงคลองประปา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
130
สวนอาหาร เรือนริมน้ำประเวศ   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
131
บ้านลุงใหญ่ดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
132
ร้านอาหาร 9 กุ้งทองตรงข้ามสวนหลวง ร.9    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
133
ครัวสุขภาพ (โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท)คลองเตย   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
134
ร้านจริณทิพย์สวนหลวง  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
135
ร้านสบายใจไก่ย่างอ่อนนุช   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
136
ร้านค้าสโมสรนายสิบทหารบก (กรมการทหารสื่อสาร)สะพานแดง   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
137
ครัวหมากแผด (สุราษฏร์ธานี)อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
138
ร้านอาหาร CHINESS HOUSEพหลโยธิน 5    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
139
THE  BAY  THAIFOOD  &  SEAFOODแหลมฟ้าผ่า  สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
140
ร้าน HONEY  PUB  &  RESTAURENTบางนา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
141
ร้านอาหารเรือนปัญจรสแจ้งวัฒนะ 12   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
142
ร้าน ตาลสุขุมวิท39    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
143
ร้านปะการัง (พัทยา)พัทยา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
144
SPORT CITY  ( ร้าน BETWEEN )ปากเกร็ด  นนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
145
KIDCHEN  PARADISOปทุมวัน   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
146
BACONY  PUB  &  RESTAURENTบึงกุ่ม   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
147
ภัตราคารเรือสำราญสามโคก ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
148
บริษัท เทรเชอร์ ที ทรีทเมนต์ จำกัดปากเกร็ด  นนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
149
ร้านอาหารปาล์มบางบัวทอง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
150
Gentleman Corner (ชลบุรี)บางละมุง  ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
151
ร้านไก่แม่ศรีเรือน 8 สาขาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
152
        – สาขาลาดพร้าว 110โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
153
        – สาขาเลียบทางด่วนรามอินทราโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
154
        – สาขาเซ็นทรัล รามอินทราโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
155
        – สาขาแฟชั่น ไอซ์แลนด์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
156
        – สาขาอิมพีเรียลโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
157
        – พัทยา ( 3 สาขา )โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
158
บริษัท สิบเอ็ดเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดซอยสุขุมวิท 11  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
159
ร้านอาหาร 9 กุ้งทองถนน อุดมสุข   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
160
ร้านอาหารหมูกระทะเทพาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
161
ร้าน @ Homeแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
162
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเค เทอร์เรสอำเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
163
ร้านอาหารอร่อยในสวนอ.บางกรวย   จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
164
Bar44เขตจตุจักร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
165
ร้านอาหาร แคมป์ ออฟ ฮาวานาแขวง จรเข้บัว  เขต ลาดพร้าว   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
166
ภัตตาคาร ฉั่นซ่อยฉ่อยถ.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
167
ร้านอาหาร THE CHIMNEYแขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
168
ร้านอาหาร Cucumber Western & Thai Foodอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
169
ร้านอาหารคุณแดงอ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
170
บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด  /  สาขาพระราม 9เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
171
บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด / สาขาศรีนครินทร์เขตประเวศ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
172
บริษัท กรีน เรสเทอร์รอง จำกัดแขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
173
ร้าน IN HARMONY COFFEE & SMOOTHIES25/2  ศาลาแดงซอย 1   สีลม  บางรัก  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
174
บริษัท อินดี้คาเฟ่ จำกัดเขตพระนคร   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
175
IN  LOVE  BAR & RESTAURANTเขตพระนคร   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
176
ร้านอาหารจานทองตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
177
ร้านอาหารครัวเรือนไม้อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
178
ร้านลาลูน่า พัทยาสายสามอำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
179
LANNA THAI CUISINEอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
180
ครัวชบาถ. นครอินทร์ นนทบุรี   อ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
181
ร้านอาหาร MIXถนนเกษตร-นวมินทร์   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
182
ร้านอาหารมุมสบายซอย รัชดา 8    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
183
ร้านอาหาร ดิ ออร์คิดส์ต.ป่าตอง   อ.กระทู้  จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
184
ร้านอาหาร บ้านครูสมนาอำเภอเมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
185
ร้านอาหารเหมือนฝันเขตดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
186
PIZZA  TIMEต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
187
Pomodoroแขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
188
ร้านอาหารพฤษภาคมพระราม 5   กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
189
สวนอาหาร เรือนริมน้ำ ( บึงใหญ่ )แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
190
ร้านอาหารสบาย สบายเขตพระนคร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
191
ร้านอาหาร สบายใจไก่ย่างแขวงประเวศ   เขตประเวศ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
192
Santa MariaSoi Nailert Wireless Roadโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
193
ร้านสถานีราชบุรี ( STATION )อ.เมือง  จ.ราชบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
194
ร้านครัวข้าวสวยอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
195
ครัวชายคลองตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
196
บริษัท ตาล จำกัดแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
197
ร้านอาหาร บ้านเคียงเลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
198
ร้านอาหาร รสเด็ดย่างเกาหลี  สาขารามคำแหงแขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
199
ร้านลานนาปลาเผาจังหวัดนครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
200
ภัตตาคารวังฟ้าจังหวัดนครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
201
บริษัท วาวา กอล์ฟ คลับ จำกัดอำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
202
ร้านอาหารเฉลียงจันทร์ ( เชียงใหม่ )ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
203
ร้าน อินดี้คาเฟ่บางบัวทอง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
204
เกาะหมากรีสอร์ทเกาะหมาก  จ.ตราดโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
205
ร้านง้วนลูกชิ้นปลาศาลายา  จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
206
ร้านเจ๊หงษ์ซีฟู้ดบางกอกน้อย  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
207
ร้านอาหารสบาย สบายบางลำพู   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
208
ร้านครัวชายคลองบางใหญ่  นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
209
บางกอก เนเชอรัลสปาพัฒนาการ   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
210
ร้านก๋วยเตี๋ยวนายหงอก บ้านสวนรามคำแหง21  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
211
ร้านสถานีธนบุรี (STATION)อ.เมือง  จ.ราชบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
212
IN HARMONY COFFEE & SMOOTHIESสีลม  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
213
SANCPUARY PUB & RESTAURANTประเวศ   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
214
บริษัท ชาโฮ จำกัดบางซื่อ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
215
บริษัท มาพัส จำกัด (เขาสามมุก-บางแสน)บางแสน  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
216
หจก. พีเอสพี (ใกล้แดนเนรมิต)งามวงศ์วาน  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
217
สรีรัตน์นวดแผนโบราณอ.เมือง  จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
218
ร้านอาหารลาโตญ่าอ.เมือง  จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
219
ร้านอาหารนี่ลวะอร่อยอ.เมือง  จ.ลพบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
220
ร้าน เดอะครกสยามสแควร์ ซอย2   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
221
ร้านอาหารบ้านเคียงเลศรีราชา   ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
222
สวนอาหารบ้านพลอย (ชาบู ชาบู)บางขุนเทียนชายทะเล    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
223
ร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ประเวศ   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
224
ครัวข้าวสวยโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
225
ร้านอาหรบ้านแสนรักเลียบทางด่วนรามอินทรา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
226
มารีน่า ซีฟู๊ดเอกมัย63 ซ.7   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
227
ร้านอาหาร บราวน์ เทอเรสรามอินทรา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
228
ร้านโฮว โฮวสุขุมวิท49/11    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
229
ร้าน BKK Grillสาทร    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
230
ภัตตาคารวังฟ้าอ.เมือง  จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
231
Bar44จตุจักร    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
232
โรงแรมจันสมชุมพรอ.เมือง  จ.ชุมพรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
233
ร้านเฉลียงจันทร์อ.เมือง  จ.เชียงใหม่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
234
ร้านตำแซ่บบางนา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
235
ร้านตำแซ่บ สาขา2 ตลาดบองมาเช่จตุจักร    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
236
Lanna Thai Cuisineอ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
237
ร้าน ทีเอ คอมพิวเตอร์อ.เมือง  จ.อุดรธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
238
ร้านอาหาร ห้า-สิบ-ตังค์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
239
   – สาขาราม 2โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
240
   – สาขา ABACโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
241
ร้านตำนานป่าอ.เมือง  จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
242
เอกธานี เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รามคำแหง39    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
243
THE  LOCALดอนเมือง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
244
ร้านอาหาร BILLY THE KIDSอ.หาดใหญ่  จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
245
ร้านรสเด็ดบุฟเฟต์กุ้งกะทะบึงกุ่ง    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
246
ORGY BAR & SNOOKER CLUBอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
247
ร้านอาหาร รสเด็ดย่างเกาหลีรามคำแหง69  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
248
ร้าน STEAK  PATTAYAพัทยา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
249
ร้าน FASHION  PATTAYAพัทยา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
250
ร้าน CIGA  PATTAYAพัทยา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
251
ร้าน SLIM  PATTAYAพัทยา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
252
ร้าน Healthy Ho ( Chaho )โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
253
        – สาขา Central Worldโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
254
        – สาขา Lavillaโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
255
        – สาขา Esplanadeโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
256
ร้านเส้นดีมีน้ำยาปทุมวัน  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
257
บริษัท รุ่งสิริน จำกัดอ.เมือง  จ.ขอนแก่นโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
258
บริษัท เพร็สซิเด็นท์ คันทรีคลับ จำกัดสุวินทวงศ์    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
259
ร้าน Silk Barถนนข้าวสาร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
260
ร้าน BRASSERIEตลาดบองมาเช่   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
261
บริษัท บี.บี. โฮลดิ้ง จำกัดสุขุมวิท    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
262
เอกธานี เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รามคำแหง39    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
263
ร้านอุ่นไอดินอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
264
หจก.วสุมหาสารคามอ.เมือง  จ.มหาสารคามโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
265
โรงแรมศาลาไทยรีสอร์ท & สปาอ.กระทู้  จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
266
บ้านชุติกาญจน์บางนา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
267
ร้านอาหาร Cucumber Western & Thai Foodบางละมุง  ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
268
เลิศรสโภชนาสัมพันธวงศ์     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
269
ร้านอาหารรวยเรือนแพวังทองหลาง     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
270
ร้านอาหารใจรักอ.เมือง  จ.สมทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
271
9 พ นวดแผนไทยบางแค     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
272
หจก.เนวาด้าอินน์ อุบลราชธานีอ.เมือง  จ.อุบลราชธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
273
ร้านไฮแอท คิทเช่นปากเกร็ด  นนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
274
บริษัท วาวา กอล์ฟ คลับ จำกัดอ.เมือง  จ.จันทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
275
ร้าน P – Barอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
276
ร้านลานนาปลาเผาอ.เมือง  จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
277
สวนอาหารแจ่วฮ้อนอ.เมือง  จ.มหาสารคามโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
278
The Localแขวงสีกัน     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
279
Postcard Food (ป้ายสีแดง)สวนหลวง    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
280
ร้านลุงหมักบางบัวทอง จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
281
ร้านอาหร BB VALLEYวัฒนา  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
282
ร้าน B52อ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
283
ร้าน JAMIES STEAKทวีวัฒนา  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
284
ร้านอาหาร BELLA CASAบางซื่อ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
285
ร้านเลยฝันคันทรีโฮมปากเกร็ด  นนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
286
ร้านส้มตำ ไก่ทอด เอ็ม ที บีสุขุมวิท   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
287
ร้าน ซ้งเป็ดพะโล้ 2 (สาขาถนนสายไหม)สายไหม  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
288
ร้าน รักสนุกดินแดง  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
289
ร้านอาหาร จี๊ดจ๊าดส้มตำไก่ย่างราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
290
ร้าน Beer Houseอ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
291
ร้าน ZEEDS BAR & reataurantอ.เมือง  จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
292
ร้านอาหารบ้านชานกรุงมีนบุรี   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
293
ร้านอาหารตำรับไทยอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
294
ร้านดอกแก้วบางรัก กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
295
ร้าน White Blueอ.เมือง  จ.พิษณุโลกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
296
คณะบุคคลอิชิวัฒนา  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
297
มิโนรุ-บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นหลักสี่  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
298
ร้านอาหาร ไทยสแกนดิเนเวีย (ซอย 2)อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
299
ร้านอาหารกลมเกลียววังทองหลาง     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
300
THE OPEN AIR PUB & RESTAURANTอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
301
ซานตาเฟ่ ผับ แอนด์ เรสเตอร์รองค์อ.เมือง  จ.มหาสารคามโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
302
ร้านอาหารโคขุนโพนพระยาบึงกุ่ม   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
303
ส.พิมานนวดบางแค     กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
304
Barcode Karaoke and Restaurantอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
305
ร้าน RNT  INTERMARKETINGอ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
306
ร้าน POOL @ BARอ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
307
ร้านคุ้มกำแพงอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
308
SK EXPRESS SUNISAชั้น 4 ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
309
ร้านอาหาร Red Palmอ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
310
บริษัท โฮมควิซีน จำกัดเขตบางรัก กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
311
ร้านอาหารคุ้งน้าอ.บางบ่อ  จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
312
บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัดอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
313
ร้านอาหารเพลิน (พหลโยธิน)เขตบางเขน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
314
ร้านเป็ดทองอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
315
ร้าน G – Societyตลิ่งชัน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
316
ร้าน Bambusอ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
317
ร้านมุมสบายบางนา   กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
318
ร้านอาหารญีปุ่น Mona suitซ.เพชบุรี 38/1 กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
319
ร้านทองหล่อเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
320
HAPPY MOMENTอ.พานทอง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
321
บริษัท แอลดี เรสเตอรองส์ จำกัดบางพลัด กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
322
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุมหาสารคาม(2003)อ.เมือง จ.มหาสารคามโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
323
บ้านสวนไร่ส้มพหลโยธิน 1    กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
324
ZeedPubศรีนครินทร์ สมุทรปราการ.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
325
TheBayแหลมฟ้าผ่า  สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
326
ร้านอาหารอีสานบางกอกเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
327
ร้านอาหาร Buddy Lamai Beachเกาะสมุย จ.สุราษฏธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
328
ร้านปองรสเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น 6 จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
329
ร้านอาหารเต็มเดือนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
330
Royal Thai Cusineประเทศคูเวตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
331
ร้าน ดอกอ้อแขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
332
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไวเดนเทรดดิ้งพระโขนง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
333
โยชิมุเนะสุขุมวิท กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
334
DR.SMART (ร้านอาหาร YUMMY )พญาไท  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
335
ร้าน Little moonบางซื่อ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
336
ร้าน P&A ทองใบ เบเกอรี่อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (หน้ารพ.ร่มฉัตร)โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
337
ร้าน Beautiful Clubแยกเดอะมอลล์งามวงศ์วานโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
338
ร้าน Q Barอ.เมือง จ.ลพบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
339
ร้าน EASY Barห้าง HOME PRO สาขาบางนา ชั้น 1โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
340
หจก. ยู-โฟ โบว์ลิ่งเซ็นเตอร์ (2009)อ.เมือง จ.เชียงใหม่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
341
ร้านกาลนานสาขา  Central  พระราม 2โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
342
ร้านกาลนานสาขา ซีคอนแสวร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
343
ร้าน เพลินจิต Pub & Restaurantอ.หาดใหญ่  จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
344
โคน่า คอฟฟี่ แอนด์ เบอเกอรี่อ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
345
ร้าน แซ่บ ยำ ตำ นัวอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
346
ร้านสุรีย์ โภชนารามคำแหง*ศรีนครินท์(ตัดใหม่) กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
347
ร้านอาหาร บ้านอิงบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
348
ร้านอาหารจ้าวขุนอ.เมือง จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
349
ร้าน Chef @ Homeเลียบชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
350
ร้านกู๊ดเดย์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
351
คุณจันทรพร ชนาโชติอ.เมือง จ.สกลนครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
352
DiNi Barอ.พุทธมณทล จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
353
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวัน คอมพิวเตอร์ Dealerอ.เมืองลำปาง จ.ลำปางโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
354
กอล์ฟ ทาวน์ แอนด์ สปอร์ตคลับอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
355
ร้านรัชดาการ์เด้นอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
356
ร้านอิ่มเอมเนื้อย่างอ.เมือง จ.นครพนมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
357
บริษัท ระเบียงแก้วมุกดา จำกัดอ.เมือง จ.มุกดาหารโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
358
ร้านโรงพัก มหาดไทยรามคำแหง 65 กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
359
ร้านฝ้ายคำบึงกุ่ม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
360
บริษัท ศรีราชาวอเตอร์ไซด์ จำกัดอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
361
ร้านเก๊า-เก๋าเขตหลักสี่ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
362
บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัดอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
363
ร้าน CoCoBarซอยลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
364
แพบ้านริมน้ำอ.เมือง จ.ลพบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
365
ร้านอาหาร BKK Grillอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
366
ประจักษ์เบเกอรี่วัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
367
SEVENTY – ONEบางแค กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
368
HUGE CLUBฮิวคลับ อตก. จตุจักร กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
369
ร้าน เลอ อีทอ.ท่าทราย จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
370
ฟิวเจอร์ คอมพิวเตอร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
371
ร้านแคนสยามเขตบางแค กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
372
ร้านอาหาร Cassiaเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
373
ร้านอาหารพันโคมเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 7โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
374
ร้านคูณสิบเขตยานนาวา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
375
ร้าน เก๋า เก๋า 2อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
376
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมพิวเตอร์ คลีนิคอ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
377
ร้าน IMATERRIALอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
378
ร้าน กอ.ทอ.มอ.เขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
379
บริษัท ภูเก็ต ไอที แอนด์ ซอฟท์แวร์โซลูชั่น จำกัดอ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
380
ร้าน SD หมูกระทะ สาขารัตนาธิเบศร์อ.เมือง จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
381
ร้าน ฟิวชั่น ผับอ.แกลง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
382
ร้านบ้านส้มตำเขตสีลม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
383
บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัดเขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
384
Baan Thai Restaurant VictorriaAustealiaโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
385
บริษัท ซีนิธ แทรเวิล จำกัดเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
386
บริษัท ฟรีด้อม เจน จำกัดอ.สามโคก จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
387
ครัวมีตำนานอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
388
ร้าน ALEXTHAI CUISINEประเทศสหรัฐอเมริกาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
389
ร้านอาหารบ้านพี่อุ๊ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
390
ร้าน แซบ Seriesศรีราชา ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
391
สวนอาหารป่าตาลอ.เมือง จ.หนองบัวลำภูโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
392
ร้าน JEMBOREEอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
393
บริษัท เดอะอีเกิ้ล กอล์ฟคลับ จำกัดอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธิ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
394
สวนอาหารปีกไม้คุณตุ้มพุทธมลทลสาย 2 เขตบางแค กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
395
ร้านอาหารยินดี ( ซิสนี่ )เขตคลองเตย กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
396
ร้าน ฮํค เฮลท์ ฮัทเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
397
คุ้มแม่น้ำท่าจีนหม่อมไฉไลสามพราน จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
398
ร้าน สะบายดีปลวกแดงอ.ปลวกแดง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
399
ร้าน JACK BARวิภาวดี กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
400
ร้าน The Front Page Pub&Restaurantศาลาแดงซอย 1 ลุมพินี กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
401
ร้าน Camp Havanaลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
402
ร้าน THAI CHLTAESTAURANTประเทศอเมริกาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
403
ร้าน ชาลีสเต๊กเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
404
ร้าน MIXZERเขตบางนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
405
บริษัท สตาร์เวกัสทราเวิลแอนด์ รีสอร์ทอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
406
ร้านข้าวมันไก่ซ้างไห่แถวกระทรวงการต่างประเทศ ( กรุงเทพฯ)โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
407
Beverlyhills Resort and Restaurantอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
408
เดอะ ชาเล็ต ภูเก็ต รีสอร์ทอ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
409
ร้านอาหาร Get Ideaอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
410
ร้าน ชาบู ชาบูอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
411
ร้านอาหาร บึงกุ้งอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
412
The Booze Pub & Restaurantอ.เถิน จ.ลำปางโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
413
บริษัท ปรางลักษ์ จำกัด ( ร้านแซ่บ )เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
414
ร้านวอร์เตอร์วิวอ.สะเดา จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
415
ร้าน OYOYOแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
416
ช้างส้มตำยกครกลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
417
ร้าน Bluebery Houseศรีนครินทร์ สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
418
ร้าน Heavenอ.เมือง จ.ยโสธรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
419
ร้านน้ำพิรกแม่เดีย (สาขาชลบุรี )อ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
420
ร้าน บินหลาอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
421
เรนฟอเรสท์ รีสอร์ทอ.วังทอง จ.พิษณุโลกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
422
ห้องอาหารเพลิน ( พหลโยธิน )เขตบางเขน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
423
ร้านอาหารบึงกุ้งอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
424
ร้านดินดีSYDNEY AUSTRLTAโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
425
หจก.ออลซีซั่นส์ เสต็ก บุฟเฟต์อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
426
ครัวไวกิ้งเขตบางนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
427
สวนอาหาร เรือนริมน้ำ ( บึงใหญ่ )เขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
428
ร้านอาหาร เรือนสุรีย์อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
429
บริษัท เวสเทิร์นแกรนโฮเท็ลราชบุรี จำกัดอ.เมือง จ.ราชบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
430
ร้าน สามพร้าว กอล์ฟ อะคาเดมี่อ.เมือง จ.อุดรธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
431
บริษัท เดอะ บูลมส์ เรสซิเด็นซ์ จำกัดเขตสาทร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
432
บริษัท บ้านเคียงเล จำกัดอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
433
คุณหมอซีฟู๊ดเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
434
หม่อมราชวงค์สมโภช ชุมพลถนนเลียบคลองประปา จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
435
ร้าน 58เขตจตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
436
ร้าน WORK IN CLUBเขตจตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
437
ร้าน MIX CLUBอ.เมือง จ.อุบลราชธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
438
ร้าน มาชิโซะเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
439
ครัวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
440
ร้าน Limpz Live & Restอ.เมือง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
441
ร้าน จี๊ดซี่ ปาป้าคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
442
บริษัท ก๊อดซิป จำกัดบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
443
ร้านผักบุ้งลอยฟ้าพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
444
บริษัท English village จำกัดอ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
445
บริษัท เทรด บล็อค จำกัดยานนาวา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
446
ร้าน นา นา ค๊อฟฟี่อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
447
ร้าน สุขสบาร์ถ.กาญจนาภิเษก บางแค กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
448
บริษัท หัสดิน ไดร์ฟวิ่ง เร้นจ์ จำกัดไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
449
ร้าน พี่น้องผองเพื่อนเขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
450
โรงแรมแป้นเกล็ดวิลล่าอ.เมือง จ.เชียงรายโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
451
Promtsuk Buri Resortอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
452
ร้าน Take a Bakeเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
453
ร้าน ไอคอน คอมพิวเตอร์อ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
454
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโน เวชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัดเขตมีนบุรี กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
455
บริษัท ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป จำกัดอเวนิว พระรามเก้าโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
456
Varanda Garden Resortอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
457
ร้าน ตุ้มแต๋นแขวงจตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
458
A-lot-of cuisineเขตพญาไท กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
459
ร้าน วีไซเบอร์ อินเตอร์เน็ตอ.เมือง จ.สุรินทร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
460
Kanchana Food Courtอ.กระทู้ จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
461
สวนอาหาร “กระท้อน”(ไก่ลอยฟ้า) คาราโอเกะตรงข้ามไบเทค บางนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
462
ร้านกิวกิวเต้เขตดินแดง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
463
ร้าน แซบ สาขาลาดพร้าวลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
464
ร้านแซบ สาขารัชโยธินรัชโยธิน กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
465
บ้านภูระเบียงรีสอร์ทอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
466
บริษัท เวลด์จีเนียส จำกัดอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
467
ร้านก้ามปูอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
468
ไรเดอร์ รีสอร์ทเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
469
บริษัท ชั่งเซ้งฟู้ด จำกัดเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
470
THE LSUT PUB & MASSAGEอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
471
ร้าน 49 สเต๊กถ.พระราม 2 ตรงข้าม ร.พ บางปะกอก 3 กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
472
ร้านกัมบี้ คาเฟ่อ.เมือง จ.ตรังโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
473
ร้าน ข้าวต้ม จ.เจริญชัยอ.เมือง จ.เชียงรายโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
474
EJ ENTERTAINMENTS GROUPอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
475
บริษัท ครัวคุณนาย จำกัดเขตพญาไท กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
476
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลเวทอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
477
ร้านวิวัฒน์เบเกอร์มาร์ทอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
478
ร้านตึงมืออ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
479
ร้านจิตนาอาบอบนวดอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
480
ร้านฟาโรห์สเต็กอ.เมือง จ.อุดรธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
481
ปังปิ้ง เคเฟ่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 2โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
482
ร้าน TwentySomethingเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
483
The Seriesอ.เมือง จ.สุรินทร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
484
บริษัท จีที รีซอร์ซ จำกัด ( ร้าน Glow )เขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
485
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวนครซับคอนแทร็คอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
486
ร้านอาหารบ้านชายน้ำอ.เมือง จ.บุรีรัมย์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
487
ร้าน 17 พี่น้องอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
488
บริษัท ไรเดอร์ รีสอร์ท จำกัดเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
489
ร้านแซบ Seriesอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
490
The Front Page Pub & Restaurantเขตดุสิต กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
491
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลซีซั่นส์ สเต็ก บุฟเฟต์อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีสโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
492
บริษัท เอ็นทูเทค จำกัดเขตหนองแขม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
493
Absolute Cafeเขตสาธร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
494
ร้าน Cutie Houseเขตสายไหม กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
495
AllLifeอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
496
ร้าน 77 Living Barอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
497
บริษัท ซิมเบิ้ลไลฟ์ รีสอร์ท จำกัดเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
498
บริษัท ดินแดนแห่งความสุข จำกัดอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
499
เลิศรส โภชนาเขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
500
ร้าน 17 พี่น้องอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
501
ร้านเคียงเลระนองอ.เมือง จ.ระนองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
502
77 Living Barอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
503
แซบ Seiresอ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
504
ร้านครัวเกษตรอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
505
SuPer Bowlตึก all Seson กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
506
บริษัท ลักษอินดัลเทรียล จำกัดอ.บางกรวย จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
507
บียอน คาเฟ่อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
508
กิวกิวเต้เขตดินแดง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
509
ร้านทองไทเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
510
ร้านบุรีรมย์เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
511
ร้านจ่าจ้าคอฟฟี่อ.เมือง จ.ระนองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
512
ร้านผักหวานอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
513
ร้านอาหารปลาทูแช็คเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
514
99 Barอ.เมือง  จ.ขอนแก่นโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
515
บริษัท เดอะ คอทเทจ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัดเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
516
บริษัท เวิลด์จีเนียส จำกัดเกาะสมุย จ.สุราษฏธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
517
ร้านข้าวต้มปลาเก๋า กะพงอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
518
ร้านรวยเรือนแพอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
519
บริษัท กาลูเมะ  จำกัดอ.สิเกา จ.ตรังโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
520
บริษัท ควอลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ ( ประเทศไทย ) จำกัดอ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
521
ร้านชาลีเสต็กเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
522
ร้านอาหารเรือนราชพฤกษ์พุทธมณฑล จ.นครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
523
ครัวครูกุ้งอ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
524
ครัวรสหนึ่งเขตประเวศ  กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
525
ร้านสมรัตน์อ.เมือง จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
526
Play Grillลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
527
บริษัท ไชน่าทาวน์ จำกัดเขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
528
ร้านมะลิลาเขตจัตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
529
ชายหาดซีฟู้ด & รีสอร์ทอ.หลังสวน จ.ชุมพรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
530
โรงพักพัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
531
ร้านแซ่บ2อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
532
ร้านไก่ย่างสมหวังเขตดอนเมือง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
533
ร้านฟูล มูล ปาร์ตี้ ( Full Moon Party )อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
534
ร้าน Surelyอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
535
หจก.บราวน์ชูการ์ เดอะแจ๊สบูทีคเขตพระนคร กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
536
ร้านสโมสรเรือใบอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
537
ร้าน ช.อโยธยาอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
538
YES SEAFOOD CONVENTเขตบางรัก กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
539
ร้านวันวานเขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
540
หจก.เรือนไทยอพาร์ตเมนต์อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
541
บริษัท พึ่งพานิชย์กิจ จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
542
ร้าน Blue Skyอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
543
ร้านดี-บุกอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
544
ร้านบ้านเก่าเตาดินเขตบางบอน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
545
สวนอาหารอีสานพันธุ์แท้อ.สะเดา จ.สงขลาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
546
ร้าน INDYอ.บางพลี  จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
547
บริษัท ทรงพลปิโตรเลียม 2007 จำกัดอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
548
โรงน้ำปลารวยอุตสาหกรรมอ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้วโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
549
ร้านเอเอคอมฯอ.เมือง  จ.ศรีสะเกษโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
550
ร้าน กาแลคซี่เอ็กซ์เขตประเวศ กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
551
Rester Long Projectอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
552
ร้านอาหารสมบูรณ์โภชนาอ.เมือง จ.ระนองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
553
ร้าน เอฟ วาย ไอเขตบางกะปิ กทม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
554
ร้านสลัดเฮ้าส์เขตหลักสี่ กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
555
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโต๊ะสีเจ้าเก่าเขตบางขุนเทียน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
556
โชคชัยแหนมเนืองอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
557
ร้านออฟฟิศบาร์อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
558
ร้านพราวอ.บ้านนา จ.นครนายกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
559
ร้านอาหารปาเต๊ะเขตจตุจักร  กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
560
ร้านแม่มดบาร์อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
561
ร้าน ป.สมพรเขตดินแดง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
562
ร้าน 911 PUBบางขุนเทียน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
563
ร้านบันนี่ชิวอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
564
ZEN JAPANESE THAI1231 W.Ramsey St. Banning, CA 92220โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
565
ร้านทะเลไท ซีฟู๊ดส์ห้วยขวาง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
566
แฮบปี้เนส สตาร์ บาร์อ.บางละมุง  จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
567
ร้านอาหารพริ้วอ.เมือง จ.ยโสธรโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
568
บ้านสวนองุ่นเขตบางพลัด กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
569
หจก.เต็กยู่ไถ่แขวงยานนาวา กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
570
บริษัท อาร์เอสวาย อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัดอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
571
บ้านต้นมะลิเค้กเวียงจันทร์ สปป.ลาวโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
572
ลานลม อุดมสุขบางนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
573
สวนอาหารริมน้ำอ.เมือง จ.นราธิวาสโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
574
ร้าน De’ Fusionsอ.เมือง จ.แพร่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
575
บริษัท ลูกชิ้นเมืองทองพาณิชย์ จำกัดเขตหลักสี่ กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
###
ร้าน เม้าส์ ทู เม้าส์อ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
578
Coffee Cake Flowerอำเภอเมือง จังหวัดระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
579
ร้านร่มไม้อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
580
ร้าน 14 เหรียญเขตบางซื่อ กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
581
ร้าน ดิไอริช โรเวอร์อ.เมือง จ.กระบี่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
582
ร้าน พ.ซีฟู๊ดส์ (ต้นตำรับอาหารทะเล)อ.เมือง จ.ราชบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
583
ร้านคอนเซ็ปส์อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
584
49 Steakเขตจอมทอง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
585
บริษัท เดอะ ไวส์ จำกัดอ.สันทราย จ.เชียงใหม่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
586
ร้านอาหาร Kiss Food & Drinkอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
587
ร้าน HC Homestayอ.เมือง จ.สุรินทร์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
588
ครัวบุญเลิศอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
589
ร้าน กม.8 บางนา-ตราดอ.เมือง จ.น่านโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
590
ร้านลืมอิ่มเขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
591
มารีดีเบย์รีสอร์ทอ.เมือง จ.กระบี่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
592
ร้าน Bacusเขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
593
แนส คอร์ปอเรชั่น ซิสเท็มส์เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
594
ร้านโคเซ่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
595
L Clubอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
596
Knoz Swan Lakeบางลำภูล่าง ก.ท.ม.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
597
ร้านข้าวต้มปลาอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
598
Expert specailty co., ltd.sriracha, chonburiโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
599
ร้าน ANTอ.เมือง จ.อุบลราชธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
600
โรงเบียร์เศรษฐภัทร ณ โคราชอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
601
บริษัท ยามาดายะ อพาร์ทเมนท์ จำกัดอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
602
เดอะโจ๊กเกอร์อ.เมือง จ.นนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
603
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
604
พริ้วบาร์อ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
605
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควรรณศิริอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
606
ร้านสถานีบางกอกน้อยเขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
607
ร้าน @ เชียงใหม่เขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
608
ร้านคอมถูกดีอ.เมือง จ.ตราดโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
609
บริษัท ทองเปลว จำกัดอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
610
ร้าน Three Sixtyอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
611
ร้าน Tom&Jerryเขตจตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
612
ร้านตำสยามอ.เมือง จ.สมุทรสาครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
613
ร้านAt Chillอ. เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
614
ร้านโอเชี่ยนคาบาน่าอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
615
ร้านสามพยางค์อ.เมือง จ.ตรังโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
616
บริษัท ห้องอาหารปาปาญ่า จำกัดเขตคลองเตย กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
617
ร้านสบายดี@นครพนมอ.เมือง จ.นครพนมโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
618
บริษัท อินเดียน ดีไลท์ จำกัดเขตบางรัก กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
619
Kushiyaki Eikicเขตบางกอกน้อย กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
620
ห้างหุ้นส่วยสามัญ เคียวไดเตเขตดินแดง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
621
โรงแรม พีซี พาเลซอ.เมือง จ.สกลนครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
622
ไฮโซะซูชิเขตพญาไท กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
623
ร้านครัวช้อนทองอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
624
ร้านขวัญจิตรเขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
625
ร้านจิ้มจุ่มป๊าแสบเขตวังทองหลาง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
626
บริษัท บางนา เซอร์วิสต์ อพาร์ทเม้นท์ จำกัดเขตบางนา กรุงเทพมหานครโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
627
Lainapa Restaurantอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
628
ร้าน D’Beerอ.เกาสมุย จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
629
ร้านอาหารเรือนหลวงอ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
630
ธีระพาณิชย์อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
631
ร้านอาหารลมเย็นอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
632
ร้านข้าวร้อนแกงร้อนอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
633
4×4 OFFROAD PUBอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
634
บริษัท สวนอาหารป่าสัก จำกัดอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
635
ร้าน เดอะ บ.ข.ส.เบียร์ ขอ เสริ์ฟอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยาโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
636
บริษัท ลอง ซีท จำกัดเขตห้วยขวาง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
637
บริษัท สตูดิโอ 33 คอร์ปอเรชั่น จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
638
ขัวศิลปะ กองทุนศิลปินเชียงรายอ.เมือง จ.เชียงรายโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
639
คลับโมโม่อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
640
ญ.ป่าลั่นเขตบางขุนเทียน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
641
ร้านครัวซองส์เขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
642
Cop-fee’Cafeอำเภอเมือง จ.อุดรธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
643
ร้าน Voice 88เขตคลองตัน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
644
ร้านคุณนฤมลAhambra california USA.โปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
645
ร้านไส้กรอกแม่ประพิมพ์บางแค1 กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
646
ร้าน ไอทีแคร์ คอมพิวเตอร์อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
647
ร้าน ภูเก็ต ไอที ซัพพอร์ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
648
หสม.เล้งกี่อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
649
ร้านครัวอรรถรสเขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
650
Triple Five Barอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
651
ร้านสิงคโปร์เขตราชเทวี กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
652
เย็นตาโฟคอร์เนอร์เขตวังทองหลาง กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
653
Tunnel Entertainment Co.,Ltd.เขตคลองเตย กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
654
เหล่าซันตงเขตคลองเตย กรุงเทพฯโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
655
The Beach By Sura Barเขตธนบุรี กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
656
บริษัท ซิลด์ รีสอร์ท จำกัดอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
657
ร้านสโม็คเขตตลิ่งชัน กรุงเทพโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
658
คุณเจติยา ชนธีร์ภากุลอ.เมือง จ.อุดรธานีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
659
แรดบาร์ โดยนางณัฐญดา จันทกิจอ.เมือง จ.จันทบุรีโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
660
Woraburi Resortอ.เมือง จ.ภูเก็ตโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
661
ร้านครัว 25 น.อ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
662
ร้าน Duo Chef Cuisineอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร
663
ร้าน เดอ แทพส์เขตหลักสี่ กรุงเทพ