Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
 
โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
Code :
1858000000004
Product :
โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
โปรแกรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :

หน้าทะเบียนผู้เช่า
หน้าแสดงสถานะห้องพัก
หน้าทะเบียนห้องพัก
หน้าสร้างใบแจ้งหนี้
หน้าพิมพ์ใบเสร็จ / รับชำระเงิน
หน้าระบบย้ายออก
หน้าสืบค้นลูกหนี้ค้างชำระ
หน้าบันทึกรายรับ-รายจ่าย
หน้าการออกใบลดหนี้


รูปแบบบิลใบแจ้งหนี้
รูปแบบบิลใบเสร็จ
รายงานประวัติการเข้าอยู่
รายงานผู้เช่าค้างจ่าย
รายงานรายได้
รายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน
รายงานสถานะผู้เช่าเข้าอยู่
บิลใบย้ายออก
รายงานรายได้จากการย้ายออก

โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก คอร์ท 
    เป็นโปรแกรมบริหารงาน อพาร์ทเมนท์ / ห้องเช่า สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคน ไทยให้ได้ใช้เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงาน อพาร์ทเมนท์ / ห้องเช่า  ได้อย่าง มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่ง จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงานของ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้มี ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก ทั่วทุกภาค ทั่วทุก จังหวัดและที่ สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว


คุณสมบัติโปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก คอร์ท

@    สามารถเก็บทะเบียนห้องพัก ห้องเช่าได้ไม่จำกัดจำนวน
@    สามารถเก็บทะเบียนผู้เช่าที่มาเข้าพัก และสามารถเก็บภาพ หรือ รูปสแกนบัตรประชาชนได้
@    สามารถใส่ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร่วมพักในห้องนั้นๆ ได้อีก 3 คน
@    สามารถบันทึกเลขที่คีย์การ์ด / วันที่ และราคาค่าคีย์การ์ดได้ 4 ใบ ต่อ 1ห้อง
@    สามารถบันทึกเลขที่การ์ดจอดรถ และราคาค่าจอดรถได้ 4 ใบ ต่อ 1ห้อง
@    สามารถกำหนดประเภทและโซนของห้องพักได้ไม่จำกัดจำนวน
@    สามารถแสดงสถานะของห้องพักได้ คือ ห้องว่าง หรือมีผู้เข้าพัก โดยจะแสดงเป็นแผนผัง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
@    สามารถกำหนดค่าสาธารณูประโภค ต่าง ๆ ได้ เช่น ราคามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ ค่าขยะ ค่าคีย์การ์ด
@    สามารถทำบิลใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ ได้อย่างละ 2 แบบฟอร์ม
@    สามารถพิมพ์ใบจองร้านค้า, ใบจองห้องพัก, ใบมอบห้องพัก, สัญญาเช่าห้องพัก (ไทย-Eng) , สัญญาเช่าร้านค้า, สัญญาค่าส่วนกลาง, ใบรับมองห้อง (ไทย-Eng) ได้
@    มีระบบการออกใบแจ้งหนี้ประจำงวดของแต่ละงวดได้สามารถออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ และสามารถออกใบแจ้งหนี้ เป็นรายบุคคลได้ ในรูปแบบที่สวยงาม
@    สามารถสร้างบิลรายวันได้ สำหรับการเข้าอยู่เป็นรายวัน หรือการอยู่ไม่เต็มเดือน
@    มีระบบการคำนวณค่าเช่ากรณีอยู่ไม่เต็มเดือน ในเดือนแรกที่ทำการเข้าอยู่ได้โดยอัตโนมัติ
@    มีระบบบันทึกรายรับ / รายจ่ายของอพาร์ทเมนท์เป็นรายวันและรายเดือนได้
@    มีระบบการออกใบลดหนี้ สำหรับใช้ควบคู่กับการออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ที่ต้องการลดยอดเงินจากจำนวนเงินเต็ม
@    มีระบบวิเคราะห์ผู้เช่าค้างจ่าย โดยการสืบค้นตามช่วงเวลา
@    มีระบบบันทึกมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ และค่าโทรศัพท์ ที่ง่ายต่อการใช้งาน
@    ระบบสามารถบันทึกการย้ายห้องพักของผู้เข้าพักได้
@    มีระบบบันทึกการย้ายออก และสามารถคำนวนการคืนเงินมัดจำหรือการเก็บค่าเสียหายต่างๆได้
@    มีระบบการออกเอกสารการย้ายออก พร้อมรายงานสรุปการย้ายออก รายงานการคืนเงิน และรายงานรายได้จากการย้ายออกด้วย
@    มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตนเอง จะทำให้ข้อมูลมีเสถียรภาพและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
@    มีรายงานสรุปรายได้ และแสดงกราฟรายได้ และจัดพิมพ์ได้ทันที
@    มีระบบรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน
@    มีระบบแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้เองทันใจผู้ใช้งาน
@    สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมให้กับ พนักงานแต่ละระดับได้ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัย ในการใช้งานของโปรแกรม มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนดสิทธิได้ ให้กับพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
@    สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ Multi-User
@    สามารถรองรับกับลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จขนาดเล็ก เครื่องอ่านบาร์โค้ด
@    รายงานทุกรายงาน สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
@    รายงานการจองห้อง
@    รายงานผู้เข้าอยู่จริง
@    รายงานวันครบกำหนดจ่ายค่าเช่าห้องพัก
@    รายงานผู้เช่าค้างจ่ายค่าเช่าห้องพัก
@    รายงานรายได้ทั้งหมด / รายได้การวางเงินจอง /รายได้การทำสัญญา /รายได้เรียงตามเลขห้อง
@    รายงานการย้ายออก /  รายได้จากการย้ายออก /การคืนเงินจากการย้ายออก
@    รายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน
@    รายงานรายได้ แสดงเป็นกราฟ
@    และรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการบริหารงาน

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)


No.
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
โปรแกรม
1
บริษัท ซี เจ แลนด์ จำกัด ( ในเครือโรงงานโก๋แก่ )บางขุนเทียน   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
2
เลี่ยงเซ่งฮวดพับเหล็กสามพราน  นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
3
อินทร์ยรัตน์อพาร์ทเมนท์อ.เมือง  จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
4
บริษัท โรงงานฟุตบอลไทยสปร์ตติ้งกีดส์ จำกัด (FBT)บางกะปิ   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
5
เจริญทรัพย์อพาร์ทเมนท์อ้อมน้อย  นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
6
สวีทแมนชั่นบางขุนเทียน   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
7
Interparkคลองหลวง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
8
อพาร์ทเมนท์ทองสุขรามคำแหง    กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
9
LEO APARTMENTเจริญกรุง85    กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
10
พฤกศาแมนชั่นอ.เมือง  จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
11
บริษัท มาวินเฮ้าส์ จำกัดบางกะปิ   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
12
บริษัท มายเพลส จำกัดคลองหลวง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
13
บริษัท มายเพลส ทู จำกัดคลองหลวง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
14
บริษัท มายเพลส โฟร์ จำกัดลาดกระบัง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
15
รุ่งกาญจน์ อพาร์ทเม้นท์อ.เมือง  จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
16
บริษัท กรีนโฮม จำกัดลาดกระบัง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
17
เดอะแมนชั่นบางเขน   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
18
นิติบุคคลอาคารชุด นิรันดร์เรสซิเดนท์ 10พระโขนง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
19
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หับโห้หิ้นอ.เมือง   จ.สงขลาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
20
บริษัท เชโก้ (ประเทศไทย) จำกัดอ.ปลวกแดง  จ.ระยองโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
21
นูริช เทรดดิ้งภาษีเจริญ   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
22
บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัดปทุมวัน     กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
23
อพาร์ทเมนท์คุณพูนสุข  แตงจุ้ยอ.บ้านฉาง   จ.ระยองโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
24
บริษัท  กรีนโฮม จำกัดลาดกระบัง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
25
บริษัท ชนกนารถ จำกัดจตุจักร   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
26
บริษัท เอส-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหมู่บ้านศรีรับสุข   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
27
เอกธานี เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รามคำแหง39    กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
28
คุณ อารีรัตน์  กิ่งวรรณกรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
29
กอบกุล อพาร์ทเมนท์อ.เมือง  จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
30
บริษัท พี.พี แอนด์ เอ็น แมนชั่น จำกัดอ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคามโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
31
คุณ ประสิทธิ์  สมบูรณ์ผลเลียบตลองภาษีเจริญฝั่งใต้     กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
32
เมืองใหม่อพาร์ทเมนท์ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
33
เมืองทองเซ็นเตอร์พอนต์อ.เมือง  จ.ราชบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
34
บริษัท เพชรพิทักษ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดถนนข้าวสาร   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
35
อพาร์ทเมนท์ เทพกระจ่างพรมหาชัย  จ.สมุทรสาครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
36
มีชัยแมนชั่นดินแดง    กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
37
บริษัม อินเตอร์ แพลททินั่ม จำกัดบางขุนศรี   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
38
ทวีสุขอพาร์ทเมนท์อ้อมใหญ่  นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
39
ไชยยศ อพาร์ทเมนท์พระประแดง  สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
40
อพาร์ทเมนท์ เจ.วีพี เพลสซ.พหลโยธิน55    กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
41
ราชาเทวะอพาร์ทเมนท์โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
42
พลอยสำราญ อพาร์ทเมนท์อ.เมือง  จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
43
สบายใจคอนโดพระราม9     กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
44
หจก.ภู่ทองชัยนามพญาไท  กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
45
ร้านอาหาร ตำรับไทยบางเขน   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
46
พระราม3เพลสซิเดนท์บางคอแหลม  กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
47
บริษัท ทองธนทรัพย์ จำกัดอ.บางประอิน  จ.อยุทยาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
48
ภัตตราคารเล่งหงษ์บางขุนเทียน   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
49
บริษัท ขอนแก่นโฮมเซนเตอร์ จำกัดอ.เมือง   จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
50
บริษัท ทิพย์โฮลดิ้งค์ จำกัดอ.บางพลี  จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
51
บริษัท ฉัตรนิภา จำกัดจตุจักร   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
52
บริษัท บอส บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัดอ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
53
บริษัท มายเพลส-ทรี จำกัดอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
54
บริษัท มายเพลส-เซเว่น จำกัดอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
55
บริษัท รื่นรมย์ แมนชั่น จำกัดบางกะปิ   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
56
บริษัท สหสหงวนไชยอพาร์ทเมนท์ จำกัดอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
57
หจก เจ.อาร์.คอร์ทเขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
58
A.W.S.COURT (APRTMENT)เขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
59
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี แมนชั่นบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
60
บริษัท ตระกูลทอง ลิสซิ่ง จำกัดอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
61
THAIBED แมนชั่นอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
62
SWEET แมนชั่นเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
63
CPS แมนชั่นอ.คลองหนึ่ง จ.ประทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
64
วิทยาอพาร์ทเมนท์อ.บางกรวย จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
65
บริษัท ซี เอ็น เค แมนชั่น จำกัดสวนหลวง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
66
บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล เลเซอร์ จำกัดอ.กระทู้ จ.ภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
67
บริษัท เอส.วี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
68
ชิตตยาแมนชั่น(อพาร์ทเมนท์หาดใหญ่)หาดใหญ่จ.สงขลาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
69
ปริณดา อพาร์ทเมนท์ เซอรฺวิสลาดกระบัง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
70
ร้าน วี ศิลป์ ค้าหนังคลองสาน กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
71
เอมอรแมนชั่นอ.เมือง ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
72
หจก.ซี.บี.คอนสตรัคชั่น(บ้านไม้แก้ว)อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
73
ป.เพิ่มทรัพย์ อพาร์ทเมนท์อ.บางปะอิน จ.อยุธยาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
74
TT MANSIONอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
75
บริษัท ศุภลักษณ์อพาร์ทเมนท์ จำกัดอ.คลองหนึ่ง จ.ประทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
76
World  Apartmentอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
77
บริษัท วีระลิสซิ่ง จำกัดอ.เมือง จ.เชียงรายโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
78
บริษัท โกลเด้น แลนด์มาร์ค จำกัดอ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
79
อุดมเกียรติ แมนชั่นอ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
80
เรือนทรัพย์คอนโดมิเนียมทุ่งครุ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
81
บริษัท ทรงทัย กรุ๊ป จำกัดยานนาวา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
82
บริษัท โกมล อพาร์ทเมนท์ จำกัดบางพลัด กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
83
บริษัท คู่ควร อพาร์ทเมนท์ จำกัดคันนายาว กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
84
คุณบังอร โชคเชาว์วรรธน์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
85
ภัทร แมนชั่นอ.เมือง จ.ภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
86
ซันไซน์เพลสอ.อุทัย จ.อยุธยาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
87
บริษัท ดิ เอ เทรียม เรสซิเด็นซ์ จำกัดบางรัก กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
88
รีเจ้นท์ แมนชั่นอิมพีเรียจ สำโรง ซอยสุขุมวิท 76โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
89
คุณกิติศักดิ์ คุณกัทรพงส์อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
90
บริษัท เอื้อประภาภัทร จำกัดอ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
91
นิรันดร์คอนโด โครงการ 2เขตประเวศ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
92
บริษัท โอกรุ๊พ จำกัดเขตปทุมวัน กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
93
ประทานพรอพาร์ทเมนท์อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
94
บริษัท มายเพลส-เอท จำกัดเขตดินแดง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
95
สุขสุวรรณ อพาร์ทเมนท์ ( แฟลตผู้พัน )อ.ยานนาวา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
96
บริษัท ยูนิตี้ พร็อพ จำกัดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
97
โรยัล คาแนล เพลซอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
98
บริษัท กลินทะ จำกัดอ.เมือง จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
99
บริษัท นิปปอนสตาร์ 2000 จำกัดเขตดินแดง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
100
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินรุ่งเรืองแมนชั่นอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
101
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เซเว่น จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
102
บ้านบุศรินทร์อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
103
บริษัท เอส.พี.การ์เด้นแมนชั่น จำกัดบางขุนเทียน กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
104
แบงก์คอกศัลยกรรมตกแต่งเขตดินแดง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
105
บริษัท พระราม 2 เรสซิเด็นท์ จำกัดเขตจอมทอง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
106
คุณศุภโชค เชาวนศรีมานนท์อ.เมือง จ.ชลบุรี (บางแสน)โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
107
เอกศิริ แมนชั่นอ.บางกรวย จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
108
บริษัท พรพิรุฬห์ จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
109
บริษัท แกรนด์มารีน่า เรสซิเด้นท์ จำกัดอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรนลี่ เฮ้าส์เขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
111
อัมพร เพลสอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
112
บริษัท ไพร์มวิลล่าพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดลาดพร้าว กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
113
ห้องเช่าไผ่ภูผาอ.เมือง จ.กำแพงเพชรโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
114
หจก.เฟรนลี่ เฮ้าส์เขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
115
บริษัท บีแอนด์เอสบิวดิ้ง จำกัดเขตบางรัก กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
116
บริษัท เอส เอ็ม เอส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
117
คุณลาวัณย์ ตั้งชัยวรรณาอ.เมือง จ.เชียงรายโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
118
บริษัท ซีวาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
119
หอพักเคเคยูวรเรสซิเดนซ์อ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
120
วิภาวดีเพลสเขตจัตุจักร กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
121
AllLifeอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
122
เพชรีแมนชั่นอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
123
บริษัท พิพัฒนสยามสินทรัพย์ จำกัดเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
124
@AIM APARTMENTอ.กำแพงแสน จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
125
หจก.ทองพูน แมนชั่นอ.เมือง จ.เชียงใหม่โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
126
ราฟาเอล แมนชั่นอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
127
คุณวิชา โพธิวิจิตรอ.รัษฏา จ.ตรังโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
128
บริษัท ศิริเดชแมนชั่น จำกัดอ.เมือง จ.ระยองโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
129
บริษัท สตาร์เวกัสทราเวิลแอนด์รีสอร์ท จำกัดอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
130
ณัชชาติอพาร์ทเมนท์อ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
131
โรงงานแสงเจริญเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
132
พูนทิพย์คอนโด เฮ้าท์เขตหลักสี่ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
133
MJ.MANSIONเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
134
PT MANSIONอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
135
ปลื้มจิตต์อพาร์ทเมนท์อ.เมือง จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
136
อนันดาโฮมเพลสบางนา-ตราด กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
137
คุณศิวสิทธ์ วนารังสรรค์เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
138
บ้านพักภัณทิลาบางเสาธง กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
139
อพาร์ทเมนท์บัวบานอ.บางพลี  จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
140
PP GARDENอ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
141
ร่ำรวยแมนชั่นเขตหลักสี่ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
142
นิวเพลสอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
143
บริษัท สมาร์ท เออเบิน จำกัดเขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
144
พีซีอพาร์ทเมนท์เขตธนบุรี กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
145
ร้าน อ.เจริญยนต์อ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
146
หสม.เฮอริเทจศาลายา จังหวัดนครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
147
จอมเทียน ซีไซด์ เกสต์เฮ้าส์อ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
148
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตอพาร์ทเมนท์อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
149
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.เฮ้าส์อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
150
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉัตรทองอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
151
เบญจแมนชั่นอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
152
หจก.เรือนไทยอพาร์ตเมนต์อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
153
ศักดิเดชแมนชั่นอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
154
JUSMIN PLACEเขตวังทองหลาง กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
155
บ้าน@45เขตวังทองหลาง กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
156
MTD APARTMENTบางกอกน้อย กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
157
สำนักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
158
บริษัท ภักภูมิ ภัทรเคหะ จำกัดแขวงดินแดง   กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
 159
พาลาโซ่ พาเลซอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
160
บริษัท อาร์ ที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเขตบางเขน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
161
บ้านนิภาอพาร์ทเมนท์เขตสวนหลวง กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
162
บริษัท บี.วี.แอสเซท จำกัดอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
163
ทรัพย์นิล อพาร์ทเมนท์อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
164
บริษัท ปรีลาวัล จำกัดอำเภอเมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
165
อพาร์ทเมนท์คุณหญิงอ.เมือง จ.สมุทปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
166
ศรีมรกต อพาร์ทเมนท์อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
167
บริษัท นวพัฒนา จำกัดเขตสาธร กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
168
แฟลตผึ้งหลวงเขตบางเขน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
 169
พิศาลแมนชั่นบางกอกน้อย  กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
170
ยูไนเต็ดอพาร์ทเมนท์ต.ประชาธิปัตย์ จ. ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
171
บริษัท เอกมัย บูทิค จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
172
MINORIอ.สามพราน จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
173
แสงรุ่งอพาร์ทเมนท์เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
174
AM PM แมนชั่นเขตหนองจอก กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
175
บริษัท เดอะธาราวดี ศรีราชา จำกัดอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
176
หจก.อรุณศิริ เพลสลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
177
หจก. วศิต เอนเทอร์ไพรส์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
178
เอ.พี. ทาวเวอร์ อพาร์ทเมนท์ อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
179
TPT WareHouseอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
180
บริษัท พี.พี. แมนชั่น เพลส จำกัดเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
181
สุรัตน์อพาร์ทเมนท์เขตบางนา กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
182
ปทุมทองคอนโดอ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
183
บ้านโนรีแมนชั่นอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
184
บริษัท ไอ ที เน็ทเวิร์ก โซลูชั่น จำกัดอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
185
พานทองเพลสอ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
186
บริษัท P.F.J โฮมไลค์ จำกัดเขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
187
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.เรือนธาราอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
188
บริษัท พรจิตและบุตร 2010 จำกัดเขตบางแค กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
210
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
190
บริษัท อิทธิพรพัฒน์ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัดเขตสวนหลวง กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
191
Sawasdee Placeอ.เมือง จ.ภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
192
คุณชูศรี จุฑามาศอ.เมือง จ.กระบี่โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
193
ปิยพร อพาร์ทเม้นท์อ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
194
บริษัท ยูเพลส โคราช จำกัดอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
195
บริษัท สุทธิกิตติ์ จำกัดอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
196
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(1982)จำกัดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
197
คุณรัชต พรทวีโภคทรัพย์อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
198
CPSสุพรรณอ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
199
อพาร์ทเมนท์กรุงสยามเขตบางเขน กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
200
หสม.อู่สกลพัฒนายนต์อ.เมือง จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
201
นิติบุคคลอาคารชุดสินเศรษฐีนิเวศน์เขตบางกะปิ กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
202
บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดเขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
203
บริษัท ภิญโญวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเขตธนบุรี กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
204
อริสตันคอนโดอ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
205
บริษัท เวิลด์เพิร์ล จำกัดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
206
บริษัท วิชาญ เรสซิเดนท์ จำกัดเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
207
CPS Mansion Suphan Buriอ.เมือง จ.สุพรรณบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
208
ธารินีเพลสอ.บางละมุง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
209
บ้านสวนจินตนาอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
210
ไทม์ เรสซิเดนซ์แขวงบางนา กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
211
บริษัท แลนด์มาร์ค เรสซิเด้นท์ จำกัดเขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
212
หอพักราชพฤกษ์เขตลาดพร้าว กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
213
บริษัท ลีลาลาวัณย์เพลส จำกัดอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
214
บริษัท เพ็ญกาญจน์ จำกัดอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
215
บริษัท สารคามสุทธิกิตต์ จำกัดอ.เมือง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
216
โคราชคอนโดเทลอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
217
บริษัท ทองเปลว จำกัดอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
218
ลีลีพาเลซอ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
219
เคยูเพรสซิเดนท์อ.เมือง จ.พิษณุโลกโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
220
สิริพรแมนชั่นเขตบางแค กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
221
บริษัท ฟูลไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
222
แพปลาบางเลน-KCSอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
223
เพชรศรีภูมิอพาทร์เมนท์อ.เมือง จ.เพชรบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
224
ตลาดนัดรามอินทรา 83-85เขตคันนายาว กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
225
NG Placeเขตธนบุรี กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
226
ฤกษ์ดี มารวย อพาร์ทเม้นท์เขตธนบุรี กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
227
บ้านพักสบายอ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
228
PP Plus Mansionเขตวัฒนา กรุงเทพฯโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
229
ลักษมีอพาร์ทเมนท์อ.เมือง จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
230
บริษัท ทำตังค์ จำกัดเขตทวีวัฒนา กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
231
ทวีทรัพย์อพาร์ทเมนท์อ.สามพราน จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
232
บริษัท ดอนตูม แกรนด์พาเลซ จำกัดอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
233
AR Apartmentอ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
234
มีนบุรีเพลส คอนโดมิเนียมเขตมีนบุรี กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
235
CBK-ชุนบ็อกเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
236
บริษัท อ.เจริญทรัพย์ จำกัดอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
237
ไพรเพ็ญนรี เพลซอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
238
บริษัท ดีเคพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
239
บริษัท ดีโซเดีย จำกัดเขตคลองสาน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
240
ศิริวัฒน์อพาร์ทเมนท์อ.ปลวกแดง จ.ระยองโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
241
ทรัพย์ถาวรอพาร์ตเมนต์อ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
242
แคมปัสอพาร์ทเมนท์อ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
243
บริษัท วี อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัดเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
244
บริษัท ธรรมรัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเขตบางแค กทม.โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
245
บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม เพลส จำกัดอ.จักราช จ.นครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
246
หอพักเดอะเฮอริเทจอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
247
แกรนด์ลิฟวิงเพลสเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
248
บริษัท อินธนู 2009 จำกัดอ.เมือง จ.นนทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
249
บริษัท พี เอส บี แลนด์โครงการหนึ่ง จำกัดเขตบางกอกน้อย กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
250
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายสุนีย์ แอสเซทเขตบางเขน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
251
บริษัท สาธุประดิษฐ์ เรสซิเด้นท์ จำกัดเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
252
บริษัท กอวรกุล จำกัดเขตดอนเมือง กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
253
นัมเบอร์วันเพลสอ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
254
หอพักสมนึกอ.บางพลี จ.สมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
255
บ้านต้นจันท์อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
256
ชมภูอินน์อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
267
ร่มรื่นแมนชั่นอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
268
หัตถาแลนด์อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
269
คุณหมอ อพาร์ทเมนท์เขตบางเขน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
270
แมนชั่น พานทองอ.พานทอง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
271
หอพักเดอะพฤกษ์เขตธนบุรี กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
272
มนตรีอพาร์ทเมนท์เขตตลิ่งชัน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
273
S.C. ROOM FOR RENTแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่โปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
274
บริษัท คูณทรัพย์ 99 จำกัดอ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
275
ธนกิตอพาร์ทเมนท์อ.เมือง จ.นครราชสีมาโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
276
The One Placeอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
277
THE PRIZEเขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
278
บริษัท นุชินทร์พร จำกัดเขตพญาไท กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
279
เอ็นที อพาร์ทเมนท์เขตบางแค กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
280
บริษัท เลิศสกุล จำกัดเขตภาษีเจริญ กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
281
ตวงเงินแมนชั่นอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
282
บริษัท ที.เค. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
283
ส.เจริญอะไหล่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
284
ร้านรัชดาอยู่สุขอพาร์ทเมนท์อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
285
บริษัท เอส แอนด์ ซี เธร็ด (ไทยแลนด์) จำกัดเขตภาษีเจริญ กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
286
ANA Apartmentเขตบางแค กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
287
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.มีทรัพย์เขตจตุจักร กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
288
บ้านบัณฑิต1อ.เมือง จ.เลยโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
289
คุณชลอ ลอยสมุทรอ.เมือง จ.ภูเก็ตโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
290
บ้านร่มรื่นเพลสอ.เมือง จ.ชลบุรีโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
291
The Restเขตพญาไท กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
292
AP Residenceอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
293
บริษัท จี.เจ. แอสเซท จำกัดเขตหลักสี่ กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
294
นิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน พระราม2เขตบางขุนเทียน กรุงเทพโปรแกรมหอพัก โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมห้องเช่า
Price Ex Vat :
12,000.00 บาท