Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมอู่ซ่อม บริการ
 
โปรแกรมอู่ซ่อม บริการ
โปรแกรมอู่ซ่อม บริการ
โปรแกรมอู่ซ่อม บริการ
Code :
1858000000001
Product :
โปรแกรมอู่ซ่อม บริการ
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
ซ่อมรถ / คาร์แคร์ / อู่ซ่อมรถ โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรม POS ระบบ POS หลายสาขา
รายละเอียด :

หน้าออกใบแจ้งซ่อม
หน้าขายสินค้า
หน้าการออกใบเสนอราคา
หน้าบันทึกซื้อสินค้า / ค่าใช้จ่าย
หน้าระบบรักษาความปลอดภัย
หน้าทะเบียนสินค้าสำเร็จรูป
หน้าแสดงประวัติสินค้า
หน้าทะเบียนลูกค้า
หน้าใบยืมสินค้า / อะไหล่

รูปแบบบิลใบแจ้งซ่อม
ใบควบคุมงานบริการ
รูปแบบบิลใบแจ้งซ่อม2
ใบเสนอราคา
รายงานอะไหล่คงเหลือ
รายงานยอดขายประจำวัน
รายงาน Excel เป็นกราฟ
ยอดขายแยกตามประเภทสินค้า
รายงานวิเคราะห์งานซ่อม


โปรแกรมศูนย์ซ่อมรถยนต์และบริการ สำหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถ
    เป็นโปรแกรมบริหารงาน ศูนย์ซ่อม สำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดย คนไทยเพื่อเป็นทางเลือก ของคนไทยให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณ บริหารงาน ศูนย์ซ่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่น ยำซึ่งจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก ่ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกทั้ง ยังช่วย ควบคุมการทำงานของ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้ มีระบบ ระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ศูนย์ซ่อมทั่วทุกภาค ทั่วทุกจังหวัด และที่สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวก สบายกับการทำงาน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติโปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการต่างๆ

@    สามารถเก็บทะเบียน อะไหล่ / สินค้า / บริการเครื่องซ่อม ได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมทั้งใส่รูปสินค้าได้
@    สามารถเก็บทะเบียน สี / รุ่น / ยี่ห้อ ได้ไม่จำกัดจำนวน
@    สามารบันทึกหมายเลข Serial No. ของสินค้าที่มีเพียง 1 รหัสสินค้าแต่มีหลายหมายเลข Serial No. ได้
@    สามารถค้นหา / ตรวจสอบประวัติการขายของสินค้าตามหมายเลข Serial No. ได้
@    สามารถเก็บประวัติลูกค้าที่ใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวน
@    สามารถเก็บประวัติผู้จำหน่ายอะไหล่แต่ละบริษัท ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท
@    สามารถเก็บทะเบียนนายช่าง / พนักงาน แต่ละคนได้ไม่จำกัดจำนวน
@    สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานของโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละระดับได้ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัย ในการใช้งานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นสามารถกำหนดสิทธิได้ ให้กับพนักงานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
@    มีระบบออกใบเครมสินค้า ให้กับบริษัทที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในสต๊อคสินค้าได้ เมื่อสินค้าเกิดการเสียหาย
@    มีระบบออกใบแจ้งซ่อมสินค้า พร้อมทั้งกำหนดสถานะการซ่อมสินค้าได้ว่ากำลังซ่อม / ซ่อมเสร็จแล้ว / ซ่อมไม่ได้ และสามารถกำหนดสถานะการประกันได้ว่า ยังอยู่ในระยะประกัน หรือหมดประกันแล้ว
@    สามารถเก็บประวัติการซ่อมของเครื่องที่นำมาซ่อมแต่ละครั้งได้ไม่จำกัดจำนวนและยังสามารถตรวจดู ประวัติย้อนหลังในการซ่อมได้ว่าเคยทำการซ่อมด้วยอาการเสียอย่างไร หมายเลข Serial No. คือหมายเลขใด
@    สามารถบันทึกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมสินค้าแต่ละรายการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ราคาประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม แต่ละครั้งได้
@    สามารถบันทึกรูปสินค้าที่นำมาซ่อมได้
@    สามารถกำหนดวันที่จะต้องนำสินค้ากลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้
@    สามารถใส่หมายเหตุของสินค้าแต่ละรายการ และหมายเหตุของสินค้าท้ายบิลได้
@    สามารถใส่สิ่งที่ลูกค้านำมาด้วย ในการซ่อมแซมฐานข้อมูลได้
@    มีระบบการขายสินค้า / อะไหล่ และบริการซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบระบบจอสัมผัส หรือระบบบาร์โค๊ดสินค้าก็ได้
@    สามารถทำการบันทึก Serial No. สินค้าที่ถูกทำการขายออกไปได้
@    มีระบบตัดสต็อคสินค้าทันทีที่ทำการขายสินค้าออกไป
@    มีระบบทำใบเสนอราคา ค่าสินค้า / บริการ ให้กับลูกค้าก่อนทำการซ่อมสินค้าได้
@    มีระบบบันทึกการซื้อสินค้าเข้าระบบสต็อคสินค้า โดยโปรแกรมจะนำจำนวนสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ สินค้าเข้าไปเพิ่มใน คลังสินค้าได้เองโดยอัตโนมัติ
@    มีระบบบันทึกการปรับปรุงยอดสินค้าเพิ่ม /ปรับปรุงยอดสินค้าลด
@    มีระบบการบันทึกการยืม / คืนสินค้า
@    มีระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดจากสต๊อคสินค้า
@    มีระบบแจ้งเตือนลูกค้าครบกำหนดตรวจเช็คตามระยะเวลา
@    มีระบบพิมพ์บาร์โค๊ดติดตัวสินค้า ได้ 3 รูปแบบ
@    สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ได้ในรูปแบบที่สวยงามถูกต้องและรวดเร็ว
@    สามารถแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆ ได้ทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง อย่างง่ายดาย เช่น รายงาน / รูปแบบใบเสร็จ / รูปแบบใบแจ้งซ่อม ฯลฯ
@    มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีค่าของท่าน
@    มีระบบซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวเอง ( Reindex ) จะทำให้ข้อมูลมีเสถียรภาพ และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
      
ระบบตั้งรหัส
@    บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
@    บันทึกรหัสลูกค้า
@    รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า และ พิมพ์บัตรสมาชิกได้
@    บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
@    รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย ได้
@    บันทึก กลุ่ม สินค้า / อะไหล่
@    บันทึก รหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
@    บันทึกรหัสพนักงาน รหัส ช่างซ่อมได้
      
ระบบงานซ่อม
@    บันทึกใบรับงานซ่อม ( Job Order )
@    บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน
@    บันทึกงานซ่อม
@    บันทึกการแจ้งเตือนลูกค้า
@    บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมลูกค้า
@    บันทึก อะไหล่ที่ใช้ซ่อม
@    บันทึก การประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
      
ระบบรายงานข้อมูลการซ่อม
เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิ เช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียด ข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับซ่อม และ รายงานสรุปข้อมูลใบ เสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย
@    รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน
@    รายงานข้อมูลใบเสร็จเงินค่าซ่อม
@    รายงานการขาย
@    รายงานสินค้า / อะไหล่คงเหลือ
@    รายงานข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบยืม ใบคืนอะไหล่
@    รายงานการรับสินค้า / อะไหล่
@    รายงานการเบิกอะไหล่
@    รายงานประวัติการซ่อมย้อนหลัง
      
ความสามารถพิเศษ ของโปรแกรม
@    โปรแกรมสามารถออนไลน์ตามสาขาได้
@    สาขาสามารถออกใบงานและดูสถานะการซ่อมของรถแต่ละคันได้
@    สามารถเช็คดูประวัติการซ่อมได้ไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ได้

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)ลำดับ
รายชื่อลูกค้า
สถานที่ตั้ง
1
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดหลักสี่  กรุงเทพฯ
2
บริษัท  โททอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดดินแดง   กทม.
3
คิงส์ฮิม มีนบุรี กรุงเทพฯ
4
บริษัทเจริญมอเตอร์เดชอุดม จำกัดจ. อุบลราชธานี
5
บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จำกัดอ.บ้านฉาง  จ.ระยอง
6
บริษัท สยามบูด้า จำกัดสวนหลวง  กรุงเทพฯ
7
ศูนย์นาฬิกาแว่นตา จิวศิลป์อ๊อพติกอ. ชุมแพ   จ. ขอนแก่น
8
บริษัท เกีย เทคโนโลยี จำกัดหนองแขม  กรุงเทพฯ
9
Imaje Siam Co.,Ltd.สีลม  กรุงเทพฯ
10
บริษัท ศูนย์เวลากรุงเทพ จำกัดมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
11
บริษัท เอส.บี.พี.ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัดอ.เมือง จ.ปทุมธานี
12
บริษัท วิศววิทย์ จำกัดบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
13
บริษัท ลิกไนท์ ทัวร์ จำกัดอ.นครชันศรี จ.นครปฐม
14
หจก.เมืองแสงอีเล็คทริคอ.เมือง จ.จันทบุรี
15
บริษัท พี.ดี.ซี. เซอร์วิส จำกัดอ.สามพราน  จ.นครปฐม
16
บริษัท เค.ซี.99.ออโต้เซอร์วิส จำกัดบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ
17
ร้านคอมเทค ไฮย์เทคโนโลยีอ.ท่าวังผา จ.น่าน
18
บริษัท นิกส์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดดินแดง กรุงเทพฯ
19
บริษัท สุชาติ เทเลคอม จำกัดหาดใหญ่ สงขลา
20
ร้านพัทยายางยนต์อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
21
บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัดจตุจักร กรุงเทพฯ
22
บริษัท เปียโนซิตี้ จำกัดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
23
ร้าน  M  SHOPอ. เมือง   จ. ศรีสะเกษ
24
ร้าน ร้อยเอ็ดอิเล็กทรอนิกส์อ. เมือง   จ. ร้อยเอ็ด
25
ร้านบ้านมือถืออ. สัตหีบ  จ. ชลบุรี
26
ร้านรุ่งทวีอิเล็กทรอนิกส์อ. ทุ่งศรีอุดม  จ. อุบลราชธานี
27
ร้านเพิ่มผลยนต์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
28
คณะบุคลรือเสาะคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิสอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
29
หจก.ไทแพนออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
30
คาร์แคร์กรีนเซริฟ์อ.เมือง จ.นครสวรรค์
31
ร้านสมาร์ทคอมอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
32
บริษัท สไตล์คอลเลคชั่น จำกัดเขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
33
ร้าน ไอ สมาร์ทอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
34
ร้าน เพิ่มศิริเจริญยนต์อ.นครหลวง จ.อยุธยา
35
หจก อรัญคอมพิวเตอร์อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
36
T AUTO SHOP ขอนแก่นอ.เมือง จ.ขอนแก่น
37
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดเขตบางรัก กรุงเทพฯ
38
บริษัท ไบออสคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เพรสอ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
39
บริษัท ไฮไฟเวิลด์ จำกัดเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
40
ร้านอิเล็กคอมพ์อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
41
ร้านคอมแอนด์โมบายอ.แก้คร้อ จ.ชัยภูมิ
42
ร้าน แช็ทไอทีอ.สตึก จ.บุรีรัมย์
43
ร้าน เฮียสิ่วอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
44
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธรรมอ.เมือง จ.เลย
45
บริษัท กรีนเวิลด์ อิเล็คทริค จำกัดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
46
หจก.อุบลรุ่งเรือกลการอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
47
บริษัท เคซี ออโต้ เซอร์วิสเซล จำกัดอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
48
หจก มหาชัยยานยนต์อ.เมือง จ.อุดรธานี
49
บริษัท ไชน่ามอเตอร์เซลล์ จำกัดอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
50
ร้านไอที คอมพลีท ศุนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์-ปริ้นเตอร์อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
51
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็กซ์ไซต์ ไอทีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
52
บริษัท เค.ซี.เอส โคราชคาร์เซอรวิส จำกัดอ.เมือง จ.นครราชสีมา
53
บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท จำกัดบางนา กรุงเทพฯ
54
บริษัท แอดวานซ์ควอลิตี้ จำกัดลาดกระบัง กรุงเทพฯ
55
หจก.ศรีธรรมอ.เมือง จ.เลย
56
อู่วิชัยการช่างอ.เมือง จ.กระบี่
57
หสม เอสไซต์เซอร์วิสอ.เมือง จ.กระบี่
58
ร้าน โฮมไดนาโมแอร์อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
59
ร้าน พงษ์ไดนาโม แอร์อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
60
หจก.ออโต๊แม็กเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
61
ร้านเมืองสรวงคอมพิวเตอร์อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโต้แม็กเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
63
ร้านมายคอมตรังอ.เมือง จ.ตรัง
64
ร้านโชควิมลการยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์
65
บริษัท ไดนามิค ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัดอ.เมือง จ.สมุทรสาคร
66
บริษัท ไทยเยอรมัน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัดอ.สามพราน จ.นครปฐม
67
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ จำกัดอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
68
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมหาโชคเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
69
บริษัท ปริ้นเซส บิวตี้ แคร์ จำกัดเขตหนองแขม กรุงเทพฯ
70
บริษัท แบคคัส อินเตอร์ คอนเนค จำกัดเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
71
บริษัท เชียงใหม่ พีเจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัดอ.เมือง จ.เชียงใหม่
72
อุ่สมศักดิ์ยนต์อ.เมือง จ.ยโสธร
73
อู่กิจเจิรญยนต์อ.กบินท์บุรี จ.ปราจีนบุรี
74
ร้านสมาร์ทฮาร์ทคอมพิวเตอร์อ.เมือง อุดร จ.อุดรธานี
75
บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ จำกัดอ.เมือง จ.นครราชสีมา
76
ร้านสหนครการไฟฟ้าเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
77
บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัดอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
78
บริษัท เอส.ที.โพลีคาร์บอเนต แอนด์ สแตนเลส สตีล จำกัดอ.บางละมุง ชลบุรี
79
อู่ไทแทนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
80
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจริญยนต์เซอร์วิสอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
81
บริษัท ซีบียู ออโต้ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
82
ร้าน มีดี เซลล์แอนด์เซอร์วิสดินแดง กรุงเทพ
83
ร้านสมโชคการยางอ.เมือง จ.บุรีรัมย์
84
OZZA GROUP (โอ้ซซ่าส์กรุ๊ป)อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
85
บริษัท เอช-เทค เพาเวอร์ จำกัดเขตบางนา กรุงเทพ
86
อู่พระราม 3 การาจเขตยานนาวา กรุงเทพ
87
ร้านคอมโฟนแอนด์อิเลคโทรนิคส์อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
88
ร้าน มิสเตอร์ เจ ออโต้ เซอร์วิสอ.เมือง จ.ระยอง
89
ร้านเบนซ์คอมพิวเตอร์อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
90
ร้านแม่ตืนอะไหล่ยนต์อำเภอลี้ จังหวักลำพูน
91
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ทรานสปอร์ตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
92
บริษัท ชาตรี ออโต้ เซอร์วิส จำกัดเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
93
บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดอำเภอเมือง จ.ระยอง
94
บริษัท เซงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
95
AdAuto Cleanอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
96
ร้านพี.เอส.ออโต้อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
97
บริษัท จีบีจี แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อีเล็คโทนิค จำกัดบางรัก กรุงเทพฯ
98
บริษัท เทอร์โบไดนามิค จำกัดเขตลาดพร้าว กรุงเทพ
99
บริษัท เสรีการาจ จำกัดอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
100
อู่ เอ.บี.เค. ออโต้ เซอร์วิสอ.เมือง จ.สมุทรปราการ
101
คุณกอมารุดดีน ยีสาอ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

  
Price Ex Vat :
12,000.00 บาท