Pos Product 
 
 
IT Product 
 
   HomeProduct > โปรแกรม POS โปรแกรมคิดเงิน ระบบ POS > โปรแกรมเช็คสต๊อค
 
โปรแกรมเช็คสต๊อค
โปรแกรมเช็คสต๊อค
โปรแกรมเช็คสต๊อค
Code :
1858000000013
Product :
โปรแกรมเช็คสต๊อค
แบรนด์ :
ARISTO-SOFT
รุ่น :
On Mobile, Tablet, iPad, iPhone, Android
รายละเอียด :


หน้าจอหลัก
หน้ารับสต๊อก
หน้าเช็คจำนวนสต๊อก
หน้าบันทึกการรับสินค้าเข้า
หน้าแสดงสินค้าต่างจำนวน
โปรแกรมเช็คสต๊อค
ผ่าน Smart Phone, Tablet, Android, iPad, iPhone


 โปรแกรมที่ใช้ในการเช็คจำนวนสต๊อคสินค้าผ่าน Ipad หรือ Tablet โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

@ เช็คยอดสินค้าคงเหลือผ่านหน้าจอ tablet
@ แสดงยอดสินค้าถึงจุดสั่งซื้อผ่านหน้าจอ tablet
@ ยิงรับเข้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องนั่งนับตัวสินค้า สามารถเอาแสกนเนอร์ไปยิงที่ล่ะรายการได้เลย
@ บันทึกสินค้าเข้าในโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำบันทึกรับอีกครั้ง
@ แสดงรายการสินค้าคงเหลือในสต๊อคและยอดสินค้าที่นับออกมาเป็นเอกเซลเพื่อตรวจสอบสินค้าได้ง่าย
@ ในหน้ารับสินค้าแสดงหมายเหตุให้อัตโนมัติว่าใบนี้รับสินค้ามาจาก tablet
@ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆอย่างไม่มีข้อจำกัดโดยการ export ออกมาเป็น excel
@ สามารถลบรายการสินค้าที่ยิงรับได้เลยหรือเลือกที่จะไม่ลบก็ได้ เพื่อความสะดวกในการยิงรับในครั้งต่อไป

*รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น)


Price Ex Vat :
8,900.00 บาท